Hoạt động văn hóa cơ sở ở địa phương được đẩy mạnh

(Cinet)- Với sự nỗ lực và ý chí quyết tâm của lãnh đạo các cấp cùng tầng lớp nhân dân, phong trào hoạt động văn hóa cơ sở ở các địa phương trên cả nước đã thực sự phát huy tiềm năng và có sức lan tỏa sâu rộng…

Hoạt động văn hoá cơ sở ở các địa phương là hoạt động văn hoá diễn ra ở cộng đồng gia đình, làng, bản, xóm, ấp, doanh nghiệp, cơ quan,… gắn liền với sinh hoạt vật chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng trong các mối liên kết thường xuyên và trực tiếp với không gian địa lý nhất định cùng với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và các thiết chế văn hoá nhất định. Xây dựng hoạt động văn hoá cơ sở là xây dựng văn hoá ngay từ trong gia đình và trong cộng đồng dân cư, cộng đồng nghề nghiệp diễn ra sinh hoạt văn hoá thường nhật của quần chúng nhân dân. Công tác xây dựng các hoạt động văn hoá cơ sở ở địa phương 9 tháng đầu năm 2016 đã đạt nhiều thành quả đáng nghi nhận.
 
Hoạt động văn hóa cơ sở ở địa phương được đẩy mạnh - ảnh 1
Các lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.
Ảnh: dangcongsan.vn

Hệ thống Trung tâm Văn hóa các cấp đã có những chuyển biến trong việc tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương; các hoạt động ngày càng phát huy được hiệu quả; nội dung chương trình hoạt động thường xuyên được đổi mới phù hợp với điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội từng địa phương. Đặc biệt, các lớp học và các câu lạc bộ sở thích phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các tầng lớp trong xã hội.

Hầu hết các địa phương nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quản lý và tổ chức lễ hội. Những hiện tượng mang tính phản cảm trong lễ hội đã giảm so với các mùa lễ hội trước.

Các hoạt động truyên truyền cổ động đã tạo được không khí phấn khởi, sôi nổi của ngày kỷ niệm, thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Hoạt động tuyên truyền cổ động đã kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.
 
Hoạt động văn hóa cơ sở ở địa phương được đẩy mạnh - ảnh 2
Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh. Ảnh: vhttcs.org.vn

Công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo được các tỉnh, thành phố tích cực triển khai, tính đến nay, cả nước đã có 47/63 địa phương hoàn thành quy hoạch và đang triển khai thực hiện có hiệu quả. Ở hầu hết các địa phương, công tác kiểm tra, xử lý tháo gỡ biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định được tiến hành thường xuyên nhằm lập lại trật tự hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

Phong trào văn nghệ quần chúng trong toàn quốc được duy trì và phát triển mạnh mẽ và có những bước phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng. Công tác quản lý nhà nước được các địa phương chỉ đạo sát sao, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Chất lượng nội dung và nghệ thuật của các chương trình văn nghệ tại các kỳ liên hoan, hội thi, hội diễn, các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các địa phương ngày càng được nâng lên.
 
Hoạt động văn hóa cơ sở ở địa phương được đẩy mạnh - ảnh 3
Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh mẽ. Ảnh: hagiangtv.vn

Ngoài ra, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các đám tang không kéo dài ngày, thực hiện đúng các quy định của nhà nước về quản, ướp xác. Việc tổ chức lễ tang đảm bảo trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, hạn chế việc rải vàng mã trên đường đưa tang, thực hiện luân chuyển vòng hoa tránh lãng phí. Hiện nay, hỏa táng được các địa phương thực hiện khá phố biến, đặc biệt là vùng đô thị, vùng cận đô thị. Chính quyền địa phương đã có sự quan tâm, xây dựng các cơ sở hỏa táng và có chính sách hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Bên cạnh đó, quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện chủ trương xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở địa phương, nhất là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… đã góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển văn hoá, làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi hoạt động xã hội, từng bước xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hoá tinh thần lành mạnh; góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hoá dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp cư dân.
 
Hoạt động văn hóa cơ sở ở địa phương được đẩy mạnh - ảnh 4
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các tỉnh, thành trên cả nước ngày càng phát triển bề rộng lẫn chiều sâu. Ảnh: baovinhphuc.com.vn

Hoạt động văn hoá cơ sở ở địa phương được nâng lên tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống, góp phần phát huy dân chủ, ổn định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. Thông qua việc xây dựng hoạt động văn hoá, các yếu tố văn hoá và nhân tố con người đã được phát huy tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết các chính sách xã hội.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác