Hoạt động văn hóa cơ sở tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội

(Cinet) - Thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện chính trị của địa phương.

 
Hoạt động văn hóa cơ sở tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội - ảnh 1
Hoạt động văn hóa cơ sở tại các địa phương trên cả nước được đẩy mạnh.
 Ảnh minh họa (nguồn: ĐCSVN)

Điển hình, hoạt động lễ hội trên địa bàn cả nước diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, các ngành; vai trò chủ thể lễ hội của cộng đồng ngày càng được phát huy; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và hoạt động kinh doanh hàng hóa trong lễ hội được đảm bảo; ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội của nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội được nâng lên, những hiện tượng tiêu cực, phản cảm đã giảm nhiều so với mùa lễ hội trước. Các tập tục mang yếu tố bạo lực, phản cảm trong lễ hội đã có sự chuyển biến rõ rệt so với mùa lễ hội trước. Điển hình như: Lễ hội Ném Thượng (Bắc Ninh) năm thứ hai không tổ chức công khai chém lợn giữa sân đình; Hội Đả cầu cướp phết xã Bàn Giản (Vĩnh Phúc) không có nội dung tổ chức cướp phết, chỉ thực hành trình diễn nghi lễ; Hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ) chia đội và khoanh khu vực chơi; Lễ hội Đông Cuông (Yên Bái) bỏ tục treo cổ trâu; Lễ hội Đền Trần (Thái Bình) không tổ chức lễ phát ấn...
 
Hoạt động văn hóa cơ sở tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội - ảnh 2
Lễ hội Chém lợn ở làng Ném Thượng (Bắc Ninh) cũng thay đổi hình thức tế lễ. "Ông ỉn" sẽ được hộ tống dạo quanh một vòng rồi được vào phòng kín để tế lễ chứ không thực hiện nghi thức trước sự chứng kiến của du khách. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Bên cạnh đó, việc bồi dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa được quan tâm, triển khai sâu rộng ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định. Việc thực hiện phong trào xây dựng Gia đình văn hóa; Làng, thôn, bản ấp, khu dân cư văn hóa; Cơ quan, đơn vị, văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… đã có sự chuyển biến về nhận thức trong nhân dân và các cấp, các ngành. Cùng với việc duy trì phong trào, các địa phương đã chủ động tập trung các giải pháp từng bước nâng cao chất lượng phong trào, đi sâu về chất lượng, điển hình như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Dương, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng… 

Thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư, các địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo, công văn hướng dẫn của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc lồng ghép trong các văn bản chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Công tác kiểm tra, rà soát, sửa đổi quy ước được thực hiện nghiêm túc.
 
Hoạt động văn hóa cơ sở tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội - ảnh 3
Hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội). Ảnh: hanoimoi.com.vn

Hiện nay, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở các cấp đang làm tốt vai trò, chức năng của mình. Nhiều địa phương đã quan tâm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn theo Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các hoạt động về thiết chế văn hóa cơ sở luôn được quan tâm và triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Nhìn chung, các địa phương đã quan tâm, chú trọng và đầu tư phát triển hệ thống thiết chế từ tỉnh đến cơ sở; chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia sinh hoạt tại các thiết chế văn hóa… tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đã trở thành nơi vui chơi, giải trí đặc biệt là đối với trẻ em và người cao tuổi.

Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức tốt nhiệm vụ tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương với nhiều hình thức phong phú: Trang trí cờ hoa, kẻ vẽ làm mới các cụm pa nô, khẩu hiệu, áp phích; Tổ chức trưng bày, triển lãm lưu động, ngoài trời...
 
Hoạt động văn hóa cơ sở tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội - ảnh 4
Ảnh minh họa (nguồn: baodulich.net.vn)

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo; Tích cực tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo thực hiện nghiêm túc Luật Quảng cáo; Tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt, quảng cáo không đúng quy định nhằm lập lại trật tự kỷ cương, mỹ quan đô thị... Công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo được triển khai tích cực (có 50/63 địa phương hoàn thành quy hoạch và thực hiện có hiệu quả).
 
Hoạt động văn hóa cơ sở tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội - ảnh 5
Tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo. Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Lĩnh vực Nghệ thuật quần chúng được quan tâm. Các địa phương đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường, đảm bảo thẩm định cấp phép hoạt động kịp thời, nắm bắt các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên nhằm chấn chỉnh và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm, xử lý những sai phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường.

Phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trong toàn quốc 6 tháng vừa qua đã được duy trì và phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng theo đúng kế hoạch, bám sát nhiệm vụ tuyên truyền theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác quản lý nhà nước đã chỉ đạo sát sao, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Chất lượng hoạt động văn nghệ quần chúng thông qua nội dung giữa các kỳ liên hoan hội thi, hội diễn ngày càng nâng cao.
 
Hoạt động văn hóa cơ sở tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội - ảnh 6
Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng. Ảnh: baodanang.vn

Có thể thấy, hoạt động văn hoá cơ sở ở địa phương 6 tháng đầu năm 2017 đã được đẩy mạnh, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống, góp phần phát huy dân chủ, ổn định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. Thông qua việc xây dựng hoạt động văn hoá, các yếu tố văn hoá và nhân tố con người đã được phát huy tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết các chính sách xã hội.

Lan Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác