Hoạt động VHTTDL và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo được đẩy mạnh

(Cinet) – Những năm qua, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh có hiệu quả hoạt động VHTTDL và gia đình, nâng cao đời sống tinh thần cho các chiến sĩ, bà con khu vực biên giới, biển đảo.
Hoạt động VHTTDL và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo được đẩy mạnh - ảnh 1
Hàng năm, hai bên đã phối hợp tổ chức liên hoan đội tuyên truyền văn hóa ở các khu vực: Khu vực phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên và phía Nam. Ảnh: bienphong.com

Hiệu quả trong công tác phối hợp

Trong giai đoạn 2013-2017, Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động VHTTDL trên các tuyến biên giới, biển đảo. Trong đó có việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ hoạt động văn hóa ở cơ sở, đến nay, 44/44 Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, thành phố có chuyên mục “Vì chủ quyền, an ninh Biên giới” phát trên sóng Phát thanh - Truyền hình địa phương từ 1 - 2 số/ tháng; có Đội Tuyên truyền văn hóa với gần 350 cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên lĩnh vực văn hóa.

Về cơ bản ở 433 đồn Biên phòng đều có Tổ Tuyên tuyền văn hóa hoạt động kết họp với công tác vận động quần chúng. 100% các đồn Biên phòng có các thiết chế văn hóa: Phòng Hồ Chí Minh, phòng đọc sách báo, ngăn sách, tủ sách pháp luật, ti vi, máy ảnh; các đồn Biên phòng và hầu hết các xã, bản lân cận đã được nghe, chương trình phát thanh, xem truyền hình, một số Đồn đã được lắp đặt hệ thống tiếp sóng FM, trạm thu phát lại truyền hình, điện thoại, internet. Các Đội Tuyên truyền văn hóa được đầu tư trang bị, phương tiện phục vụ biểu diễn như: Bộ âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, máy chiếu, máy phát điện... đảm bảo phục vụ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ khu vực biên giới, biển, đảo. Trên toàn tuyến biên giới, bờ biển đã hình thành mạng lưới thư viện, tủ sách với trên 400 tủ sách đồn Biên phòng, hàng ngàn tủ sách, ngăn sách ở các trung tâm xã, bưu điện. Sách, báo ở các đơn vị Biên phòng sau khi được cán bộ, chiến sỹ nghiên cứu, học tập đã được chuyển xuống phòng đọc biên giới để phục vụ nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh ở địa bàn biên giới. Hàng năm, hai bên đã phối hợp tổ chức liên hoan đội tuyên truyền văn hóa ở các khu vực: Khu vực phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên và phía Nam.

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL khẳng định, việc ký kết giữa hai đơn vị trong hơn 20 năm qua đem lại hiệu quả thiết thực, có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh tế xã hội, văn hóa của đồng bào biên giới, hải đảo. Chương trình đã nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động VHTTDL và gia đình. Từ đó, từng bước củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo; phát huy sức mạnh của toàn xã hội, để cải thiện mức hưởng thụ văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.
Hoạt động VHTTDL và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo được đẩy mạnh - ảnh 2
Bộ VHTTDL phối hợp với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa biên giới, bờ biển. Ảnh: bienphong.com
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng đánh giá, chương trình hợp tác giữa hai cơ quan là một trong những chương trình hiệu quả, hướng nhiều nhất về vùng biên giới và hải đảo, góp phần quan trọng nhất vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng khẳng định: “Thông qua chương trình phối hợp đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống tham gia chương trình VHTTDL và gia đình để xây dựng tiềm lực thế trận quốc phòng, tiềm lực nhân dân, thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới. Quan trọng hơn nữa là đã chuyển tải được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nnước đến với đồng bào và nhân dân các dân tộc”.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cũng khẳng định hiệu quả to lớn của việc ký kết chương trình phối hợp 24 năm qua đã tạo nên diện mạo mới về VHTTDL vùng biên giới, nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền, tăng cường đoàn kết các dân tộc, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển với các nước láng giềng.

Đẩy mạnh hoạt động VHTTDL và gia đình giai đoạn 2017 - 2022
 
Hoạt động VHTTDL và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo được đẩy mạnh - ảnh 3
Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký kết hợp tác về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Lan Phạm
Theo chương trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn 2017-2022”, hai bên sẽ triển khai một số nội dung như: Củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa; Tăng cường đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến phục vụ đồng bào các dân tộc và các đồn biên phòng ở khu vực biên giới, hải đảo nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân các nước láng giềng để tăng cường ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của từng dân tộc khu vực biên giới là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước; Duy trì công tác luân chuyển sách báo cho các đồn biên phòng; phát triển hệ thống tủ sách, túi sách lưu động, tủ sách pháp luật, thư viện; Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 4685/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Đề án đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2021.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng cho đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng khu vực biên giới, biển đảo nhằm nâng cao sức khỏe của nhân dân và đảm bảo thể lực theo tiêu chuẩn của cán bộ, chiến sỹ phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu các môn thể thao giữa các đơn vị bộ đội biên phòng với nhân dân trên địa bàn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống văn hóa và sự kiện chính trị của đơn vị, địa phương nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân. Nghiên cứu, sưu tầm, duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc.
Ngoài ra, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về du lịch góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong hoạt động du lịch nói chung và các hoạt động du lịch liên quan tới các địa bàn biên giới, hải đảo. Đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến du lịch đường bộ vùng biên, qua các cửa khẩu, công tác thống kê du lịch và xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn khảo sát du lịch tới địa bàn vùng biên giới, biển đảo nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp, góp phần thu hút du khách cũng như nâng cao ý thức chủ quyền biên giới; tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để du khách quốc tế đến Việt Nam qua các cửa khẩu.

Về lĩnh vực gia đình: Hàng năm phối hợp tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng là cán bộ chiến sỹ, gia đình bộ đội biên phòng và đặc thù vùng biên giới, biển đảo; Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho cán bộ, chiến sỹ và đồng bào dân tộc thiểu số, tuyến biên giới, biển đảo.

Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm phát huy kết quả Chương trình phối hợp giữa hai bên và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động VHTTDL và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo; Phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai bên để tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động VHTTDL và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo nhằm từng bước củng cố, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, biển đảo; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đồng bào khu vực biên giới về chủ quyền, lãnh thổ, về chính sách xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Lan Anh
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác