Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong tình hình mới”

(Cinet)- Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên gia với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong tình hình mới”.

Tại Hội thảo, các ý kiến, tham luận của các chuyên gia, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương đã đề cập đến nhiều góc độ khác nhau trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong tình hình mới. Từ những vấn đề cần quan tâm trong phát triển văn hóa, trong sự lãnh đạo của Đảng với văn hóa, những vấn đề đặt ra với công tác tham mưu, công tác xây dựng, phát triển văn hóa đến những đề xuất đổi mới phương pháp tiếp cận về văn hóa, về sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, về công tác tham mưu về văn hóa cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đưa ra những đề xuất cụ thể góp phần hoàn thiện các quan điểm, nhiệm vụ, các nhóm giải pháp và cách thức tổ chức để đề xuất với Hội nghị Trung ương 9 sắp tới.

Các ý kiến đóng góp đều khẳng định, các cơ quan Đảng Trung ương - các ban Đảng, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo cán bộ, báo chí truyền thông của Đảng... có chức năng quan trọng là tham mưu, tư vấn giúp Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xây dựng và tổ chức thực hiện các đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng. Tham mưu, tư vấn phát triển văn hóa, xây dựng con người là hoạt động chủ đạo, là trọng trách tạo nên sức sống, sức lan tỏa của các cơ quan Đảng Trung ương.

Theo các chuyên gia, các cơ quan Đảng cần tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu, tư vấn giúp Trung ương, Bộ Chính trị những vấn đề: Bổ sung hoàn thiện hệ quan điểm về phát triển văn hóa, xây dựng con người; Rà soát hệ thống các nhiệm vụ, các nhóm giải pháp, phân loại, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa thường xuyên, lâu dài, những nhiệm vụ cấp bách cần dồn sức thực hiện ngay; Đánh giá rút kinh nghiệm nghiêm túc quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng về văn hóa, xây dựng con người.

Hội đồng Khoa học các ban Đảng Trung ương trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội thảo sẽ xây dựng một báo cáo tư vấn gửi cho Ban chỉ đạo Đề án và Ban Bí thư góp phần hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương 9.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác