Hội thảo tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo

(Cinet) - Mới đây, Bộ VHTTDL đã có quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý tiền công đức - Thực trạng và giải pháp”.

Phải tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (Hình chỉ mang tính minh hoạ)Phải tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (Hình chỉ mang tính minh hoạ)

Theo đó, Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng tình hình thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên cả nước trong tình hình hiện nay; nguyên nhân của những mặt đã làm được và những vướng mắc, bất cập còn tồn tại, trong đó chú trọng đánh giá việc thực hiện nếp sống văn minh, công tác quản lý, vận động đóng góp, tài trợ và sử dụng các nguồn tiền công đức, cúng tiến của nhân dân tại các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua. Bên cạnh đó cũng đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần tăng cường công tác quản lý và tổ chức việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý nguồn tiền công đức trên cả nước. 

Hội thảo “Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý tiền công đức - Thực trạng và giải pháp” cũng là dịp lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo”, từ đó đánh giá về tính cấp bách và sự cần thiết để Nhà nước cần tiếp tục xây dựng, ban hành chính sách văn bản quản lý nhằm tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và quản lý nguồn kinh phí công đức nói riêng. 

Theo kế hoạch, Hội thảo sẽ được diễn ra tại Hà Nội (tháng 3/2012), thành phố Hồ Chí Minh (tháng 4/2012), do Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam tổ chức.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác