Huy động sức mạnh toàn dân trong xây dựng văn hóa cơ sở

(Cinet)- Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và nhà nước ta đề ra. Có thể nói thành tích đạt được trong 15 năm qua đã cho thấy sự quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cùng sự quan tâm, hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước.

Những điểm nhấn nổi bật

Với sự nỗ lực và ý chí quyết tâm của lãnh đạo các cấp cùng tầng lớp nhân dân, phong trào đã thực sự phát huy tiềm năng và có sức lan tỏa sâu rộng. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể với nhân dân. Chất lượng và số lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng gia tăng. Hệ thống các thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, sân thể thao, câu lạc bộ, nhà giáo dục cộng đồng... đã được đầu tư, xây dựng rộng khắp, làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Toàn quốc hiện có 70 thiết chế văn hoá cấp tỉnh (Trung tâm văn hoá, Nhà triển lãm…); 589 quận, huyện có Trung tâm Văn hoá - Thể thao hoặc Nhà Văn hoá huyện. Thông qua việc xây dựng đời sống văn hóa, các yếu tố văn hóa và nhân tố con người đã được phát huy tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết các chính sách xã hội, từng bước xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa tinh thần lành mạnh, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thân cho các tầng lớp nhân dân.
 
Huy động sức mạnh toàn dân trong xây dựng văn hóa cơ sở - ảnh 1
Lễ hội Làng Sen 2015 (nguồn: congannghean.vn)

Về phía cơ sở, công tác tham mưu ở các địa phương ngày càng được nâng cao, nhiều sáng kiến có giá trị được vận dụng đạt hiệu quả tích cực, được người dân đồng tình ủng hộ. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng kế hoạch phối hợp với sở, ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tạo được không khí phấn khởi, sôi nổi, thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Chất lượng nội dung và nghệ thuật của các chương trình văn nghệ tại các kỳ liên hoan, hội thi, hội diễn, các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các địa phương từng bước được đẩy mạnh, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên cả nước. Đặc biệt, tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số, tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất hạn chế nhưng hiện nay, tình trạng này đã phần nào được khắc phục nhờ sự quán triệt sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Từ đó, đảm bảo cho bà con nơi đây có điều kiện để tiếp cận văn hóa.

Sức mạnh toàn dân trong xây dựng văn hóa

Để đạt được những thành công trên, bên cạnh đường lối chỉ đạo đúng đắn cùng sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, quần chúng nhân dân đóng một vai trò không nhỏ. Chính sự đoàn kết, hưởng ứng tích cực của người dân đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ đưa phong trào lan tỏa tới mọi vùng miền Tổ quốc.

Những năm gần đây, các giá trị văn hóa, thông qua phong trào sâu rộng của quần chúng nhân dân từng bước thẩm thấu vào muôn mặt của đời sống, góp phần hình thành nếp sống văn hóa và sự ổn định, tiến bộ xã hội. Bên cạnh đó, nhân dân có vai trò quan trọng và thể hiện sức sáng tạo dồi dào trong việc bảo tồn, tôn tạo, nuôi dưỡng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, là nhân tố trực tiếp thực hiện sứ mệnh này thông qua việc thành lập các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật quần chúng, các hội nghề cổ truyền... để phục dựng, biểu diễn, làm sống lại và tươi mới các loại hình, văn nghệ truyền thống. Chính nhờ ý thức trách nhiệm, tâm huyết và sự tham gia tích cực của nhân dân, nhiều di sản văn hóa truyền thống đã được hồi sinh, vượt qua sự phá hủy khắc nghiệt của thời gian, tiếp tục tỏa sáng, trở thành di sản văn hóa thế giới, di sản văn hóa quốc gia, có sức thu hút và cảm hóa sâu sắc đối với du khách trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng bồi đắp nền tảng văn hóa, văn hiến Việt Nam.
 
Huy động sức mạnh toàn dân trong xây dựng văn hóa cơ sở - ảnh 2
Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (nguồn: tuyengiao.vn)

Tiếp tục phát huy những thành tích đã được, trong thời gian tới, để phong trào có bước tiến mạnh mẽ hơn nữa, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để họ yên tâm phục vụ cộng đồng. Tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia vào xây dựng và phát triển văn hóa cơ sở; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chính sách, chế độ, tổ chức bộ máy, trang thiết bị cho các đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật quần chúng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hải đảo, vùng khó khăn.

Hy vọng rằng, với những giải pháp đề ra, trong những năm tới, công tác xây dựng văn hóa cơ sở sẽ ngày càng phát triển, từng bước phát huy vai trò nền tảng trong xây dựng đất nước phát triển bền vững, đảm bảo đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc và tiến bộ.

D.H (Tổng hợp: mattran.org.vn, qdnd.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác