Kết quả hoạt động văn hóa năm 2013

(Cinet)- Năm 2013, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ và cả nước…

Đờn ca tài tử Nam Bộ đã chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.Đờn ca tài tử Nam Bộ đã chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trong năm 2013 Bộ VHTTDL đã trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng 14 di tích quốc gia đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 37 hiện vật và nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia. Ngày 19/11/2013, trong khuôn khổ Đại hội đồng UNESCO lần thứ 37, Việt Nam đã chính thức được Đại hội đồng lần thứ 19 các quốc gia thành viên Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới bỏ phiếu tín nhiệm, bầu là một trong 21 thành viên của Ủy ban di sản thế giới nhiệm kỳ 2013-2017. Ngày 5/12/2013, tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO diễn ra tại thành phố Baku, nước Cộng hòa Azerbaijan, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bộ VHTTDL chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013 và Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL và thiết lập đường dây nóng nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Kết quả hoạt động văn hóa năm 2013 - ảnh 2
Điện ảnh Việt Nam đang nỗ lực để sản xuất những bộ phim đáng "đồng tiền bát gạo" phục vụ công chúng.

Xây dựng và hoàn thiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp điện ảnh, nổi bật là các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam; liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18, các Đợt phim, Tuần phim tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ lớn, phát hành phim phục vụ đồng bào miền núi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật; xây dựng dự thảo Quy hoạch và Chiến lược phát triển ngành Mỹ thuật đến năm 2020 - tầm nhìn 2030 và các đề án chuyên ngành như: Đề án Lễ phục Nhà nước, Đề án Đặt hàng, sáng tác và công bố tác phẩm mỹ thuật-nhiếp ảnh. Thực hiện tốt công tác thẩm định, cấp phép hoạt động mỹ thuật-nhiếp ảnh.

Kết quả hoạt động văn hóa năm 2013 - ảnh 3
Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2013 có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác quản lý, tổ chức lễ hội tiếp tục có tiến bộ, hạn chế những tồn tại từ các năm trước, được dư luận đồng tình ủng hộ. Nhiều đoàn kiểm tra được thành lập, tập trung vào các lễ hội lớn khu vực phía Bắc, dự báo phức tạp, có nguy cơ mất an ninh, trật tự do số người tham gia lễ hội đông; tiến hành kiểm tra, nhắc nhở chính quyền các cấp nơi tổ chức lễ hội, các Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội thực hiện các văn bản chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL; xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức người dân khi tham gia lễ hội. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã có nhiều tiến bộ…

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu. Công tác bình bầu và thi đua và tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được tiến hành công khai, dân chủ từ làng (thôn, bản, ấp) đến xã, phường thực sự trở thành ngày hội của nhân dân. Đã bình chọn được 251 Gia đình văn hóa tham gia Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần thứ II.

Công tác văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã đạt được những kết quả quan trọng: Quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách về văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Việc tham gia lễ hội đã phát huy được vai trò chủ thể văn hóa của đồng bào các dân tộc, tạo điều kiện để đồng bào tiếp xúc và nhận thức rõ về bản sắc văn hóa, tham gia sáng tạo các giá trị văn hóa mới, đồng thời lưu giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc.

Kết quả hoạt động văn hóa năm 2013 - ảnh 4
Nhiều gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc trong cả nước được tuyên dương. Ảnh: Hà Tuấn.

Hoạt động thư viện trong cả nước đã bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của địa phương, của ngành; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thư viện; chỉ đạo triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường hoạt động phục vụ sách báo trong điểm Bưu điện Văn hóa xã. Hệ thống thư viện công cộng trong cả nước đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao về cấp thẻ bạn đọc, lượt sách báo, lượt bạn đọc, bổ sung vốn tài liệu.

Về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được các cấp chính quyền quan tâm chăm lo, nhận thức trong xã hội có bước chuyển rõ nét. Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định về công tác gia đình, giao Bộ VHTTDL là đầu mối quản lý Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ xác định năm 2013 là năm Gia đình Việt Nam, Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11.

T.H  

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác