Không ngừng chú trọng đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa

(Cinet)- Hướng tới đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng chú trọng đầu tư và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở.
 
Không ngừng chú trọng đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - ảnh 1
Trong những năm qua tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng chú trọng đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa. Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Quy hoạch nhằm thực hiện tuyên truyền, cổ động, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương; phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức bộ máy, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên đến tham gia sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi giải trí; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý văn hóa, phát huy vai trò quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập.

Tỉnh Bắc Ninh đặt ra mục tiêu đến năm 2025, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng đồng bộ, mang tầm vóc của một thành phố trực thuộc Trung ương, hiện đại, thông minh, khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân ở các địa phương trong tỉnh; Đến năm 2030, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh phát triển đạt các tiêu chí quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Không ngừng chú trọng đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - ảnh 2
Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh. Nguồn ảnh: panoramio

Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2025, đối với cấp tỉnh phấn đấu 90 - 100% thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn theo quy định; Hoàn thành xây dựng: Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ; Khu đền thờ Lý Thường Kiệt; các Nhà chứa Quan họ theo Quyết định đã được phê duyệt; Hoàn thành việc cắm mốc giới đối với 100% các di tích quốc gia và di tích tiêu biểu; Thu hút đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập: Sân Golf, Trường đua ngựa... Đối với cấp huyện phấn đấu 80 - 90% đơn vị có Nhà Văn hóa đa năng và 03 công trình thể thao cơ bản (Nhà thi đấu đa năng, sân vận động, bể bơi) đạt chuẩn theo quy định; 50% đơn vị cấp huyện có Nhà Văn hóa thiếu nhi; 100% đơn vị có quy hoạch quỹ đất xây dựng quảng trường, tượng đài, công viên cây xanh... Định hướng đến năm 2030 phấn đấu 100% các thiết chế văn hóa, thể thao công lập đạt chuẩn, 100% đơn vị cấp huyện có Nhà Văn hóa thiếu nhi, 100% đơn vị cấp huyện có quảng trường, tượng đài, công viên, 50% khu công nghiệp có Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn, Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập với quy mô lớn.

Về xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, các công trình văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được ưu tiên xây dựng ở vị trí trung tâm, thuận lợi để nhân dân tham gia hoạt động; kiến trúc công trình đảm bảo hiện đại, bền vững phù hợp với đặc trưng văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc; quy mô xây dựng tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương; các trang thiết bị chuyên dùng đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân.
 
Không ngừng chú trọng đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - ảnh 3
Giai đoạn 2017-2020, tỉnh Bắc Ninh đặt ra mục tiêu cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất
Trung tâm văn hóa, Thư viện... (Nguồn: dantri.com.vn)

Cũng trong giai đoạn 2017-2020, tỉnh Bắc Ninh sẽ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa tỉnh; Xây dựng Thư viện điện tử; Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử “Di sản văn hóa Bắc Ninh”... Giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng mới Rạp chiếu phim tỉnh quy mô lớn theo chuẩn quốc gia, đầu tư tu bổ, chống xuống cấp các di tích đã xếp hạng…

Đối với thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, cấp xã và thôn, làng, khu phố, quy hoạch cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu hoàn thành.

Để đảm bảo thực hiện tốt định hướng đề ra, tỉnh Bắc Ninh đưa ra một số giải pháp gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với công tác phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đổi mới công tác quản lý, hình thức tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, cộng đồng. Bên cạnh đó hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; chú trọng phát triển nguồn nhân lực; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tạo nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, các khu vui chơi giải trí ở cơ sở đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trong các thiết chế văn hóa, thể thao đã được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật.
 
Không ngừng chú trọng đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - ảnh 4
...và đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả của các thiết chế. Ảnh minh họa.
Nguồn: dantri.com.vn

Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh; ưu tiên đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp một số thiết chế văn hóa, thể thao; huy động các nguồn lực đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao. Hơn nữa tích cực, chủ động tham gia hội nhập quốc tế về các hoạt động văn hóa, thể thao của tỉnh theo hướng đa dạng hóa, đồng thời giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; Đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn của quốc gia, quốc tế tại địa phương; tăng cường phối hợp, mở rộng quan hệ hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, thể thao đối với các tỉnh, thành phố trong nước, các nước trong khu vực và thế giới.

Có thể nói, với những định hướng trên, Bắc Ninh đã xác định rõ việc đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa chính là góp phần cho sự phát triển của đất nước đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức xã hội trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động văn hóa… Đây chính là chủ trương đúng đắn và thiết thực trong giai đoạn hiện nay để không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đẩy mạnh sự phát triển toàn diện về mọi mặt.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác