Ký kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010- 2011

(Cinet)-Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ VHTTDL cùng Trung ương Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội khuyến học đã ký kết kế hoạch liên tịch chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010 – 2011.

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010- 2011 - ảnh 1

Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, cùng các Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển; Nguyễn Thị Nghĩa; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trần Chiến Thắng; Bí Thư T.Ư Đoàn TNCS HCM- Nguyễn Đắc Vinh; phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên; Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong…

Kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL, Đoàn TNCS HCM, Hội LHPN Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam nhằm triển khai, nâng cao chất lượng và hiệu quả  phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” trong năm học 2010-2011.

Theo  đó, mỗi bộ, ngành, đoàn thể đóng góp vào phòng trào thi đua phù hợp với thế mạnh của mình và thông qua kế hoạch phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc chăm lo sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển của đất nước.

Theo kế hoạch phối hợp, Ngành GD&ĐT chỉ đạo tập trung theo ngành dọc, có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các bộ ngành; đảm bảo việc thực hiện một cách sáng tạo và có hiệu quả những nội dung của phong trào thi đua ở các cơ sở giáo dục và các đơn vị phối hợp trên địa bàn; chú trọng tới chiều sâu, tính hiệu quả của Phong trào thi đua và làm rõ sự chuyển biến tích cực của học sinh thông qua các hoạt động của phong trào.  

Kế hoạch nhằm đảm bảo trường, lớp an toàn, xanh, sạch, đẹp; Đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh triển khai áp dụng các phương pháp dạy học hiệu quả, ứng dụng CNTT trong dạy học; Chuẩn hóa các nội dung về quản lí, tổ chức dạy học và hoạt động của nhà trường. Tăng cường vai trò của Hiệu trưởng, GV chủ nhiệm, Bí thư Đoàn, Tổng phụ trách Đội trong việc thực hiện phong trào thi đua. Phát huy tính tích cực của HS, tăng cường rèn luyện thói quen và năng lực tự học, làm việc theo nhóm, hỗ trợ nhau trong nhóm học tập, rèn luyện ở trường, ở nhà và ở cộng đồng; Triển khai giáo dục kỹ năng sống  theo chương trình của Bộ GD& ĐT, chủ động phối hợp với các ngành, các tổ chức ở địa phương và gia đình học sinh trong việc giáo dục kỹ năng sống thong qua các hoạt động của học sinh; Xây dựng văn hoá học đường, kiên quyết ngăn chặn học sinh tham gia trò chơi điện tử có nội dung bạo lực trong và ngoài trường học; Đưa trò chơi dân gian, hát dân ca và các loại hình sinh hoạt văn hoá dân gian vào trường học một cách bền vững; Chủ động hỗ trợ chăm sóc, phát huy giá trị văn hoá của các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng. Tổ chức Ngày Di sản văn hoá- Ngày về nguồn (23/11/2010), hướng tới và phát huy giá trị văn hoá của 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.  
Ký kết chương trình phối hợp thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010- 2011 - ảnh 2

Theo nội dung ký kết, Bộ VHTTDL chủ trì, chỉ đạo các cấp, đơn vị theo ngành dọc để các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp ở địa phương phối hợp với các nhà trường, đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống vào trường học. Ngành Giáo dục chủ động phối hợp với  ngành VHTTDL ở các cấp tổ chức đưa bài hát dân ca vào truờng học. Ngành VHTTDL phối hợp với ngành giáo dục xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện trường học, sử dụng có hiệu quả thư viện công và bảo tàng ở địa phương, nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử, văn hoá địa phương đồng thời có hướng dẫn và báo cáo kết quả tổng hợp trước 30/5/2011.  

Ngành VHTTDL cũng chủ trì tổ chức Ngày Di sản văn hoá- Ngày về nguồn (23/11/2010) và tiếp tục tổ chức bàn giao nội dung thuyết minh các di tích và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp tỉnh; hướng dẫn và đánh giá kết quả chăm sóc để nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, truyền thống với các hình thức phong phú từ thực tiễn và có báo cáo kết quả trước ngày 30/5/2011.

 

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác