Làm tốt luật bản quyền là thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật

(Cinet) - Ngày 01/7, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bùi Nguyên Hùng đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2016. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên đã tới dự.
 
Làm tốt luật bản quyền là thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật - ảnh 1
Thứ trưởng Vương Duy Biên phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 Cục Bản quyền tác giả.

Theo báo cáo của Cục Bản quyền tác giả, trong 6 tháng đầu năm 2016, Cục đã triển khai một cách có hiệu quả, đúng tiến độ các công việc đã được Bộ trưởng phê duyệt.
Về công tác nghiên cứu, xây dựng đề án, văn bản pháp luật: 6 tháng đầu năm, Cục đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng các Dự thảo, Thông tư và Đề án cụ thể như: Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, Báo cáo đánh giá tác động thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trong 10 năm qua phục vụ Hội nghị tổng kết tổ chức vào Quý III/2016; Dự thảo Đề án truyền thông “Nâng cao nhận thức và ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan trong toàn xã hội giai đoạn 2016-2020” trình Bộ trưởng phê duyệt vào Quý IV năm 2016; Thông tư hướng dẫn quản lý tài sản quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống cơ sở giáo dục đại học; Tổ chức thực hiện Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác ngăn ngừa và phòng chống vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên Internet; Xây dựng Bộ CSDL quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống phần mềm quản lý, phát hiện vi phạm trên mạng Internet (2016-2020);…
Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan: Cục đã phối hợp với Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản tổ chức hội thảo về quản lý tập thể quyền tác giả trong lĩnh vực âm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh; Phối hợp với Ban vận động thành lập tổ chức đại hội thành lập Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam ngày 25/02/2016 tại Hà Nội; Tổ chức Diễn đàn Việt Nam - Hàn Quốc năm 2016 về VKFTA vào ngày 2/6/2016 tại Hà Nội;…
Về công tác thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan: 6 tháng đầu năm, Cục đã tiến hành thụ lý, cấp 3.133 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (tăng 32,75% so với cùng kỳ năm 2015).
Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả quyền liên quan, 6 tháng đầu năm 2016, Cục đã tiếp nhận, thụ lý 8 vụ việc khiếu nại, tố cáo vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan, hiện đã giải quyết dứt điểm 4 vụ việc, số vụ việc còn lại đang trong quá trình giải quyết theo trình tự thủ tục quy định; Trả lời 15 trường hợp xin ý kiến chuyên môn nghiệp vụ về quyền tác giả, quyền liên quan;..
Công tác hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, Cục đã xây dựng dự thảo phương án, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và tham gia Đoàn đàm phán Chính phủ đàm phán phiên 12, 13 và các phiên giữa kỳ về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực ASEAN + 6 (RCEP); Chuẩn bị nội dung và tham dự phiên họp các nước ASEAN về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan từ ngày 21/03 đến ngày 25/03/2016 (AWGIPC 49), báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt; cử 9 đoàn ra nước ngoài với 12 lượt người tham dự các Hội nghị, Hội thảo, học tập, khảo sát và đàm phán quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan;…
Làm tốt luật bản quyền là thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật - ảnh 2
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Cục Bản quyền tác giả.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, trong 6 tháng cuối năm, Cục Bản quyền tác giả sẽ triển khai 13 nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục hoàn thiện Đề án "Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016-2020" báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tiếp tục tổ chức xây dựng Đề án truyền thông “Nâng cao nhận thức và ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan trong toàn xã hội giai đoạn 2016-2020” trình Bộ trưởng phê duyệt; Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các quy định về tăng cường năng lực, hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; nghiên cứu Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống phần mềm quản lý, khai thác bộ cơ sở dữ liệu quốc gia (2016-2020);…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Vương Duy Biên đã ghi nhận bước đầu những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức Cục Bản quyền tác giả trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ trưởng giao. Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Cục Bản quyền cần quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền, nhận thức để làm sao quần chúng xã hội hiểu được về luật bản quyền, hiểu được các cam kết quốc tế, hiểu từ nhận thức cho đến ý thức chấp hành. Điều này đi liền với sự phát triển của văn học nghệ thuật, làm tốt điều này chính là giúp cho văn học nghệ thuật phát triển, thúc đẩy sáng tạo.
Thứ trưởng cũng khẳng định, cán bộ làm trong lĩnh vực bản quyền cần có chuyên môn sâu, hiểu biết về luật pháp, am tường về chuyên môn, để xử lý tiếp nhận và bảo vệ tốt nhất về quyền tác giả, quyền liên quan.
Ngoài ra, Thứ trưởng lưu ý chúng ta bước vào hội nhập thế giới và đã xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để bảo vệ trong lĩnh vực bản quyền, vấn đề đặt ra là thực thi nó như thế nào? Ở một số nước có các cơ quan có quyền lực, có tòa xử về lĩnh vực này. Ở Việt Nam cần nghiên cứu, đề xuất xem những vi phạm đó thì cơ quan nào sẽ xử lý việc này.
Thứ trưởng mong rằng, trong 6 tháng cuối năm, Cục Bản quyền tác giả sẽ hoàn thành tốt công việc để xứng đáng với tiến trình hội nhập và bảo vệ được tốt nhất cho các tác phẩm, sở hữu trí tuệ của đất nước chúng ta trong lĩnh vực bản quyền.
T. Dung
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác