Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

(Cinet)- Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật lần thứ IV và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ VII do Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội sáng ngày 19/5, đúng vào dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự và trực tiếp trao giải thưởng cho các văn nghệ sĩ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự và trực tiếp trao giải thưởng cho các văn nghệ sĩ.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự và trực tiếp trao giải thưởng cho các văn nghệ sĩ.

Tới tham dự buổi lễ còn có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành trung ương, địa phương cùng các văn nghệ sĩ, tác giả, đồng tác giả của các công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng.

Diễn văn khai mạc của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Lễ trao giải thưởng đã khẳng định: Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) là phần thưởng cao quý, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các nghệ sĩ, với văn học nghệ thuật - lĩnh vực đặc biệt quan trọng của văn hoá trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng khẳng định, với nguyên tắc đảm bảo xét chọn khách quan, dân chủ, công khai, lựa chọn những tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học, nghệ thuật và các nghệ sỹ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đúng thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước, công tác xét tặng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, có nhiều điểm đổi mới so với các kỳ xét tặng trước đây trong thẩm định và đánh giá các hồ sơ.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng cho biết, Chủ tịch nước đã ký các quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 12 tác phẩm, công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật; tặng Giải thưởng Nhà nước cho 128 cụm tác phẩm về văn học nghệ thuật; phong tặng danh hiệu NSND cho 74 nghệ sĩ và phong tặng danh hiệu NSƯT cho 356 nghệ sĩ. Nhấn mạnh đây là lần có số NSND được phong tặng nhiều nhất từ trước đến nay, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định, điều đó cho thấy nguyện vọng, sự nỗ lực của lực lượng văn nghệ sĩ phấn đấu vươn lên, cống hiến cho nền văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trực tiếp trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu NSND cho các văn nghệ sĩ.

Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. - ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những tác giả, đồng tác giả cụm công trình đạt giải thưởng cao quý và các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định đó là những tác phẩm, công trình, cụm công trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị nghệ thuật, tư tưởng cao, có ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài về lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật. Những nghệ sỹ được tặng danh hiệu NSND là những đại diện tiêu biểu của đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng, có lòng yêu nước nồng nàn, tâm huyết với nghề nghiệp, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến to lớn và trực tiếp xây dựng nền văn học nghệ thuật nước nhà, được đồng nghiệp và nhân dân yêu mến.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Những năm qua, nền văn học nghệ thuật của nước ta đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, cống hiến cho nhân dân nhiều tác phẩm có giá trị cao trong tất cả các loại hình nghệ thuật, ở những đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và những vấn đề thời sự của đất nước, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận và đánh giá cao những công hiến, đóng góp của các nghệ sĩ cho đất nước trong đó có các nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu NSND và giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật.

Với mục tiêu năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, chúng ta phải gìn giữ, xây dựng được nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thấm đượm tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng, là động lực và mục tiêu phát triển đất nước theo quan điểm Nghị quyết TW5 (khóa VIII) và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khohá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Với những thành quả to lớn trong những năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ tin tưởng các văn nghệ sĩ, đặc biệt là các văn nghệ sĩ trẻ, sẽ bám sát thực tiễn của đất nước, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, vốn sống, kế thừa phát huy truyền thống văn hiến của dân tộc, thành tựu của nền văn học nghệ thuật cách mạng, tiếp tục sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao, trong đó có những tác phẩm ngang tầm với những chiến công vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu và lòng mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. - ảnh 3
Các đại biểu đã có mặt từ rất sớm...
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. - ảnh 4
và tham quan triển lãm trước khi dự Lễ trao giải thưởng
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. - ảnh 5
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu khai mạc Lễ trao giải thưởng
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. - ảnh 6
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 12 tác phẩm, công trình, cụm công trình về văn học nghệ thuật...
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. - ảnh 7
và chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, thân nhân tác giả
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. - ảnh 8
Trao tặng danh hiệu NSND...
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. - ảnh 9
và chụp ảnh lưu niệm với các "tân" NSND
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. - ảnh 10
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. - ảnh 11
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. - ảnh 12
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. - ảnh 13
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh.

Nguyên Hà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác