Nhìn lại hoạt động thư viện 6 tháng đầu năm 2016

(Cinet)- Được  sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, sáu tháng đầu năm 2016, hoạt động thư viện trên cả nước đã đạt được những thành tựu đáng kể, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao trong năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) đã hoàn thành tốt công tác tham mưu quản lý Nhà nước với nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức hội nghị hội thảo, xây dựng tiêu chuẩn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn thư viện tỉnh/thành triển khai các nhiệm vụ công tác, các chương trình phối hợp công tác, đề án,... theo chức năng, nhiệm vụ, phục vụ cho các hoạt động chính trị, nhu cầu sách báo của người dân tại địa phương. Ngoài ra Vụ đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam do Quỹ Bill&Melinda Gates tài trợ (Dự án BMGF-VN) triển khai các nội dung về đào tạo tập huấn tăng cường năng lực cho cán bộ thư viện tỉnh trong việc kết nối người dân địa phương với công nghệ thông qua thư viện công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã;  Xây dựng phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ báo cáo thống kê thư viện và hướng dẫn thư viện tỉnh thuộc 40 tỉnh tiếp nhận Dự án BMGF-VN xây dựng Đề án số hóa tài liệu và bộ sưu tập số quốc gia.
 
Nhìn lại hoạt động thư viện 6 tháng đầu năm 2016 - ảnh 1
Nhìn lại hoạt động thư viện 6 tháng đầu năm 2016 - ảnh 2
Ngày Hội sách năm 2016 với chủ đề “Sách - Hội nhập, Đổi mới, Phát triển” .

Nhiều sự kiện và hoạt động tuyên truyền được tổ chức thành công như: Hội nghị-Hội thảo tổng kết 05 năm hoạt động thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2011-2015, Liên hoan tiếng hát cán bộ ngành thư viện lần thứ IV; Hội nghị tổng kết 10 năm Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hệ thống thư viện công cộng (2006-2016); Các hoạt động tuyên truyền phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước; Tổ chức Ngày hội sách và Văn hóa Đọc hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) và Ngày sách và Bản quyền thế giới (23/4); …

Về hoạt động thư viện địa phương, hệ thống thư viện công cộng tỉnh/thành đã triển khai có hiệu quả những chỉ đạo, chương trình phối hợp công tác tập trung công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Tổ chức tuyên truyền sách báo phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng đại của dân tộc như: Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam và bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Triển khai có hiệu quả các hoạt động của Dự án BMGF-VN bao gồm: xây dựng các dịch vụ mới, triển khai đề án số hóa, xây dựng thư viện điện tử,…Tính đến nay, đã có tổng số 53 tỉnh/thành ký kết chương trình phối hợp công tác và đẩy mạnh việc luân chuyển sách, báo đến các điểm bưu điện văn hóa xã, tổng số điểm Bưu điện Văn hóa xã tiếp nhận sách, báo luân chuyển là hơn 700 điểm với tổng số sách báo khoảng hơn 270.000 bản sáchn. Một số địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo như: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng….
 
Nhìn lại hoạt động thư viện 6 tháng đầu năm 2016 - ảnh 3
 Hội nghị-Hội thảo tổng kết 05 năm hoạt động thư viện công cộng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2011-2015 (nguồn: nlv.gov.vn)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thư viện vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn trong vấn đề nguồn nhân lực và kinh phí hoạt động. Hệ thống thư viện công cộng các cấp còn có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả chưa cao, việc chia sẻ nguồn lực thông tin còn hạn chế giữa các thư viện,… Cho tới nay vẫn có 5 thư viện tỉnh chưa có trụ sở riêng là: Hòa Bình, Hà Nam, Bình Phước, Đắc Nông, Lào Cai. Thư viện cấp huyện còn gặp khó khăn về mọi mặt: tổ chức bộ máy không thống nhất, kinh phí chi cho bổ sung sách báo chưa đầy đủ, không thường xuyên. Hoạt động thư viện cấp xã và cơ sở gặp nhiều khó khăn do kinh phí không đảm bảo, chế độ, chính sách cho người làm công tác thư viện cấp xã còn nhiều bất cập. Chính vì vậy số lượng thư viện cấp xã và cơ sở những năm gần đây sụt giảm so với trước.

Để nhanh chóng khắc phục những tồn tại và khó khăn, trong 6 tháng cuối năm 2016, lãnh đạo các cấp sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ đã được phê duyệt: Xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển Ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Triển khai kế hoạch xây dựng Luật Thư viện,…); Tổ chức hội nghị-hội thảo, tập huấn (Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm Chương trình phối hợp công tác số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và truyền thông trong việc tăng cường hoạt động luân chuyển sách báo đến các điểm bưu điện văn hóa xã phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ; Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Pháp lệnh thư viện; Tổ chức tập huấn về kỹ năng phục vụ thiếu nhi trong thư viện;...); Xây dựng tiêu chuẩn thư viện (Hoàn thiện và ban hành Tiêu chuẩn hoạt động Thông tin-thư viện-bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện, Triển khai biên soạn Dự thảo Tiêu chuẩn Thông tin và tư liệu-phương pháp và thủ tục đánh giá tác động của thư viện); Hoạt động của Dự án BMGF-VN;...

Hy vọng rằng, với những nỗ lực và quyết tâm cao của lãnh đạo, cán bộ ngành thư viện, trong giai đoạn tới, công tác thư viện trên toàn quốc sẽ đạt được nhiều thành tựu và phát triển hơn nữa; tạo nền tảng vững chắc cho việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác