Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2012-2015

(Cinet)- Ngày 05/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1211/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2012-2015.

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2012-2015 - ảnh 1

Theo đó, mục tiêu chung của Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh của toàn xã hội  tham gia, đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn hoá. Bảo tồn các di sản văn hoá và phục vụ việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong việc xây dựng và phát triển văn hoá, thể thao cơ sở, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Xoá các điểm trắng về văn hoá, xây dựng những điểm sáng về văn hoá trên các mặt, trên các lĩnh vực của đời sống tinh thần.

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2012-2015 cũng đề ra những mục tiêu cụ thể, gồm:

Mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá: Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể cho khoảng 300 di tích, khu di tích được công nhận di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt quan trọng; hỗ trợ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết cho 1200 đến 1500 di tích quốc gia. Hoàn thành công tác tổng kiểm kê giá trị văn hoá phi vật thể trên cả nước và xây dựng bản đồ phân bố giá trị văn hoá phi vật thể; tiến hành 500 dự án sưu tầm, bảo tồn, lưu giữ văn hoá phi vật thể, đảm bảo việc giới thiệu, quảng bá và phát huy di sản văn hoá phi vật thể đã được sưu tầm, lưu giữ; hoàn chỉnh hệ thống ngân hàng dữ liệu văn hoá phi vật thể; nghiên cứu lập hồ sơ 5 di sản văn hoá thế giới. Hỗ trợ phục dựng và đưa 20 lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số về với cộng đồng dân cư; hoàn thành các làng bản cổ tiêu biểu để khai thác phục vụ du lịch văn hoá.

Mục tiêu phát triển văn hoá, thể thao cơ sở: Hỗ trợ xây dựng 500 nhà văn hóa sân tập thể thao cấp xã và 3000 nhà văn hóa, sân tập thể thao thôn đáp ứng bộ tiêu chí nông thôn mới; xây dựng 30 Trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện tại các vùng miền, các địa phương, vùng sâu, vùng xa; cấp trang thiết bị hoạt động phù hợp, đáp ứng được yêu cầu thực tế cho các đội thông tin lưu động cấp tỉnh, cấp huyện; cấp trang thiết bị hoạt động cho các Trung tâm văn hoá cấp huyện và 3000 nhà văn hoá thể thao cấp xã, thôn. Hỗ trợ để nâng cấp và duy trì hoạt động các điểm vui chơi giải trí, sinh hoạt cho thiếu nhi đã có ở các địa phương. Thí điểm đầu tư xây dựng 10 tụ điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi thuộc hệ thống công lập. Cấp trang thiết bị và sản phẩm văn hoá thông tin cho các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn. Đảm bảo 100% cán bộ phụ trách công tác văn hoá của các xã, phường được đào tạo nghiệp vụ cơ bản.

Mục tiêu phát triển nghệ thuật truyền thống: Xây dựng mới 07 Trung tâm nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại một số vùng tiêu biểu; trang bị cho các Trung tâm nghệ thuật biểu diễn truyền thống 10 xe ô tô ca chuyên dụng chở diễn viên, 10 xe ô tô tải chuyên dụng chở trang thiết bị, 10 máy phát điện công suất từ 20KVA đến 30KVA và một số thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, đạo cụ, trang phục chuyên dụng; đầu tư xây dựng 30 chương trình nghệ thuật biểu diễn truyền thống cho các đơn vị công lập, 10 chương trình cho các đơn vị ngoài công lập; xây dựng 60 chương trình phát trên sóng Truyền hình chuyên mục: “Trò chuyện về Nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam” nhằm giới thiệu và quảng bá tới đông đảo khán giả trong nước và quốc tế; tổ chức 40 đợt tập huấn về nghệ thuật biểu diễn truyền thống cho các đơn vị công lập và ngoài công lập; tiếp tục đầu tư cho dự án “Sân khấu học đường” giai đoạn 2012-2015, thực hiện mỗi năm 06 chương trình ở các địa phương khác nhau.

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, bao gồm 6 dự án: Dự án Chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích; Dự án Sưu tầm, phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam; Dự án tăng cường năng lực cán bộ văn hoá cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; Dự án Đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống; Dự án Tăng cường đầu tư, xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Được biết, tổng kinh phí cho Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2012-2015 là 7.399 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 3.231 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 2.116 tỷ đồng và vốn huy động hợp pháp khác là 2.052 tỷ đồng.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác