Sửa đổi nhiều quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực di sản

(Cinet)- Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ sẽ có hiệu lực từ ngày 5/5/2017. Nghị định đã bổ sung thêm nhiều quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực di sản.

Xử phạt đối với các hành vi làm sai lệch giá trị di sản và vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Cụ thể, Nghị định sửa đổi quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đối với một trong các hành vi: Phổ biến và thực hành sai lệch nội dung di sản văn hóa phi vật thể hoặc tùy tiện đưa vào những yếu tố mới không phù hợp làm giảm giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Tuyên truyền, giới thiệu sai lệch nội dung, giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi.
 
Sửa đổi nhiều quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực di sản - ảnh 1
Ảnh minh họa. T.T

Bên cạnh đó sửa đổi điểm a và điểm c khoản 3, điểm a khoản 5, điểm b khoản 7, điểm c khoản 9 của Điều 23 và bổ sung các điều 23a, 23b và 23c. Cụ thể: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật theo quy định. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật; không đảm bảo số lượng tối thiểu chuyên gia giám định cổ vật về chuyên ngành theo quy định trong quá trình hoạt động; tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh giám định cổ vật mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật theo quy định. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi cho cơ sở kinh doanh khác sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

Quán triệt nghiêm trong lĩnh vực tu bổ di tích

Về quy định về chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không làm thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích theo quy định, trừ trường hợp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích hết hạn sử dụng. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích; Tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Hành nghề tu bổ di tích mà không có chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích theo quy định; Sử dụng chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích của người khác; Sử dụng chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích hết hạn; Cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.
 
Sửa đổi nhiều quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực di sản - ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Về giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích theo quy định, trừ trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích hết hạn sử dụng. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Kê khai không trung thực các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích; Tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích; Không bảo đảm số lượng tối thiểu người được cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích trong quá trình hoạt động; Sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích hết hạn. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi hành nghề tu bổ di tích mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích theo quy định hoặc sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích của tổ chức khác. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi cho tổ chức khác sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

Có thể nói rằng, Nghị định 28 đã bổ sung thêm những chế tài xử lý nhiều hành vi vi phạm mà trước đây chưa có cơ sở pháp lý làm căn cứ xử phạt. Đây là điều kiện rất thuận lợi nhằm siết chặt và tiếp tục đưa các hoạt động trong lĩnh vực di sản đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Trịnh Thủy
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác