Tạo động lực để các văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị.

(Cinet)- Tại Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật lần thứ IV và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ VII diễn ra sáng ngày 19/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã phát biểu khai mạc, CINET trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu khai mạc Lễ trao Giải thưởng và Danh hiệu.Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu khai mạc Lễ trao Giải thưởng và Danh hiệu.

Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) là phần thưởng cao quý, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các nghệ sĩ, với văn học, nghệ thuật - lĩnh vực đặc biệt quan trọng của văn hoá trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thời gian qua, công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu NSND đã được Bộ VHTTDL phối hợp với các Ban, Bộ, ngành và địa phương triển khai trong cả nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 03 ngày 27/5/2010 và Thông tư số 06 ngày 16/7/2010 của Bộ VHTTDL. Công tác xét tặng được thực hiện qua 3 cấp Hội đồng: cấp cơ sở; cấp Bộ/ngành/tỉnh/thành và cấp Nhà nước. Riêng ở cấp Nhà nước có 2 bước: bước 1 tại Hội đồng chuyên ngành và bước 2 tại Hội đồng cấp Nhà nước.

Với nguyên tắc đảm bảo xét chọn khách quan, dân chủ, công khai, lựa chọn những tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học, nghệ thuật và các nghệ sỹ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đúng thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo và hướng dẫn các Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng cấp Bộ/tỉnh/thành trong cả nước thực hiện đúng các quy định của Luật Thi đua-Khen thưởng và các Thông tư số 03, 06 nêu trên.

Riêng tại Hội đồng của Bộ VHTTDL, công tác xét tặng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, có nhiều điểm đổi mới so với các kỳ xét tặng trước đây trong thẩm định và đánh giá các hồ sơ, kiểm tra chéo giữa các thành viên; công khai Danh sách hồ sơ từ Hội đồng cấp cơ sở trình lên Hội đồng cấp Bộ và từ các Hội đồng cấp Bộ/ngành/tỉnh/thành gửi về Hội đồng cấp Nhà nước trên trang điện tử của Bộ; công khai kết quả xét tặng tại mỗi cấp Hội đồng; thành lập Hội đồng cấp Bộ theo từng chuyên ngành để đảm bảo tính chuyên môn và khách quan. Riêng ở Hội đồng cấp Bộ, đã thành lập 9 Hội đồng xét tặng Giải thưởng và 4 Hội đồng xét tặng Danh hiệu. Việc thành lập Hội đồng cấp Bộ theo từng lĩnh vực với hầu hết thành viên Hội đồng là chuyên gia hàng đầu của lĩnh vực đó đã tạo điều kiện chuẩn xác, khách quan các hồ sơ trình ra Hội đồng. Sau khi kết thúc vòng xét tặng tại các Hội đồng cấp Bộ/ngành/tỉnh/thành, Bộ VHTTDL đã tổ chức 14 Hội đồng chuyên ngành, trong đó có 9 Hội đồng chuyên ngành xét tặng Giải thưởng, gồm: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học, Văn nghệ dân gian và 5 Hội đồng chuyên ngành xét tặng Danh hiệu, gồm: Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Phát thanh-Truyền hình, Sân khấu. Toàn bộ trích ngang tóm tắt và thông tin liên quan đến hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng và Danh hiệu được gửi đến tất cả các thành viên Hội đồng trước khi họp từ 7-10 ngày để nghiên cứu. Các phiên họp Hội đồng được thành viên đánh giá là điều hành theo đúng nguyên tắc, đúng quy định, dân chủ, khách quan, trách nhiệm, văn hoá, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng, góp phần xét chọn đúng các hồ sơ đủ tiêu chuẩn, đúng thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước. Chính vì vậy, dư luận rất đồng thuận, ủng hộ kết quả của các cấp Hội đồng, đặc biệt là Hội đồng cấp Nhà nước.

Công tác tiếp nhận và trả lời đơn thư liên quan đến kết quả xét tặng của các cấp Hội đồng được thực hiện theo đúng quy định; có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan và các Bộ, ngành, địa phương, các Hội văn học nghệ thuật Trung ương, đảm bảo thoả đáng, thấu tình đạt lý, đúng nguyên tắc, đúng quy định.

Tạo động lực để các văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị. - ảnh 2
Xét tặng và trao giải thưởng nhằm ghi nhận những nỗ lực đóng góp của văn nghệ sĩ cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà (trong ảnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình đạt giải).

Ngày 27/4/2012, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 534 tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 12 cụm tác phẩm; Quyết định số 535 tặng Giải thưởng Nhà nước cho 128 cụm tác phẩm về văn học nghệ thuật; Quyết định 533 phong tặng danh hiệu NSND cho 73 nghệ sĩ và Quyết định số 532 phong tặng danh hiệu NSƯT cho 356 nghệ sĩ. Và hôm qua, ngày 18/5/2012, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 646 phong tặng danh hiệu NSND cho NSƯT Đặng Xuân Hải. Với tổng số 74 NSND được phong tặng, đây là lần có số NSND nhiều nhất từ trước đến nay.

Đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu NSND lần này cho thấy nguyện vọng, sự nỗ lực của lực lượng văn nghệ sĩ phấn đấu vươn lên, cống hiến cho nền văn học, nghệ thuật Việt Nam. Quá trình triển khai công tác xét tặng cho thấy những bài học kinh nghiệm quý báu, làm cơ sở để đưa công tác xét tặng ngày càng hiệu quả hơn. Đặc biệt, việc tập trung nâng cao hiệu quả của hội đồng cấp cơ sở để làm tốt việc tiếp nhận, sàng lọc ngay từ bước đầu là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, hành lang pháp lý cho công tác xét tặng mặc dù đã khá hoàn chỉnh, nhưng vẫn cần bổ sung, điều chỉnh nhằm tạo động lực để các văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, nâng cao trình độ nghệ thuật chuyên môn, tại điều kiện để tất cả các nghệ sĩ đều có khả năng và cơ hội tham gia các đợt xét tặng. Bộ VHTTDL sẽ tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh Thông tư 03 và Thông tư 06 để những lần xét tặng tới ngày càng hoàn thiện hơn.

Tạo động lực để các văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị. - ảnh 3
Sự ghi nhân đó là một nhân tố quan trọng góp phần tạo động lực để các văn nghệ sĩ sáng tác.

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, danh hiệu NSND và Bộ VHTTDL, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là cá nhân đồng chí Chủ tịch nước đã quan tâm và chỉ đạo trực tiếp công tác xét tặng Giải thưởng và Danh hiệu. Cảm ơn Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Hội đồng các cấp, từ cấp cơ sở, cấp Bộ/Ngành/tỉnh/thành, cấp chuyên ngành và đặc biệt là Hội đồng cấp Nhà nước đã làm việc đặc biệt nghiêm túc, công tâm, khách quan, dân chủ, trách nhiệm, xét chọn và trình lên Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước những hồ sơ đủ điều kiện, đạt tiêu chuẩn, đúng thủ tục để ra quyết định phong tặng. Tôi biểu dương và khen ngợi Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng đã tích cực, nhiệt tình làm tròn trách nhiệm, đảm bảo tất cả các hồ sơ trình Hội đồng được chuẩn bị chu đáo, khoa học, chuẩn xác. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí phóng viên trong cả nước đã đưa tin đầy đủ về toàn bộ công tác xét tặng Giải thưởng và Danh hiệu đến với công chúng và những người quan tâm, góp phần vào thành công của đợt xét tặng lần này.

Với ý nghĩa đó, tôi trân trọng tuyên bố Khai mạc Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, Nghệ thuật lần thứ IV và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân lần thứ VII.

Trân trọng cảm ơn!

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác