Tổ chức Hội thảo “Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam góp phần phát triển du lịch cộng đồng”

(Cinet) – Bộ VHTTDL vừa ban hành văn bản số 3658/KH-BVHTTDL về kế hoạch tổ chức Hội thảo “Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam góp phần phát triển du lịch cộng đồng”.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo đó, Hội thảo “Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam góp phần phát triển du lịch cộng đồng” sẽ được tổ chức trong 02 ngày (ngày 12, 13/11/2011) tại tỉnh Lào Cai.

Cơ quan chủ trì: Bộ VHTTDL.

Đơn vị thực hiện: Vụ Văn hóa dân tộc.

Thành phần tham dự Hội thảo: Dự kiến khoảng 120 đại biểu thuộc các cơ quan TW; các cơ quan trực thuộc Bộ; Sở VHTTDL các tỉnh khu vực phía Bắc; một số tỉnh đại diện cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam; đại diện các cơ quan báo, đài TW và địa phương đăng cai; đại diện lãnh đạo một số xã, thôn, bản, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số làm tốt mô hình phát triển du lịch cộng đồng; một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

Hội thảo nhằm triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, thể thao, du lịch trong giai đoạn hiện nay; nhận diện thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng những mô hình điểm đối với từng khu vực, địa phương nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Nội dung chính tập trung trong Hội gồm:

- Giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch miền núi vùng dân tộc thiểu số, khai thác các tour, tuyến du lịch tại các vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ du khách và các doanh nghiệp lữ hành.

- Làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn, vai trò, ý nghĩa của văn hóa các dân tộc thiểu số trong việc phát triển du lịch cộng đồng.

- Các địa phương và ngành văn hóa, thể thao, du lịch khai thác thế mạnh, xây dựng chương trình du lịch độc đáo, hấp dẫn, mời gọi đầu tư để du lịch vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số phát triển; phối hợp đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Du lịch cộng đồng vừa góp phần khai thác các giá trị văn hóa bản địa, vừa nâng cao dân trí, mở mang cơ sở hạ tầng du lịch làm cho môi trường đời sống văn hóa xã hội của nhân dân các dân tộc, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, ngoài khai thác các tiềm năng của tự nhiên, cần kết hợp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc một cách thiết thực, giới thiệu với du khách về đất nước, con người, lịch sử địa phương, tạo điều kiện người dân địa phương được tham gia vào các hoạt động du lịch để nâng cao nhận thức, học tập. giao lưu…

Do vậy, cần tăng cường tuyên truyền để người dân tự ý thức được nguồn lợi đem lại từ việc giữ gìn bản sắc văn hóa, ý thức bảo vệ môi trường…

T.H

   

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác