Văn hóa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam

Văn hóa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam - ảnh 1
Văn hóa dân tộc là thế mạnh của Việt Nam
Cinet) – “Văn hóa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam” đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh trong chuyến làm việc tại New York, Mỹ.
Phiên thảo luận đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về chủ để “Văn hóa và phát triển bền vững trong xây dựng Chương trình nghị sự về phát triển sau năm 2015” đã được tổ chức tại trụ sở của Liên hiệp quốc ở thành phố New York, Mỹ ngày 05 tháng 5 vừa qua.
Tham dự phiên thảo luận đặc biệt này có đại diện của nhiều quốc gia trên thế giới, về phía Việt Nam thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đã tham dự và có ý kiến tại phiên thảo luận.
Trong bài phát biểu quan trọng với tư cách người đứng đầu cơ quan văn hóa của một quốc gia, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã nhấn mạnh việc Việt Nam luôn xác định rõ ràng và nhất quán rằng văn hóa không chỉ là nền tảng, là tinh thần của dân tộc mà còn động lực là tiềm năng để thúc đẩy phát triển kinh tế, là mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Bộ trưởng cho rằng thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch về nhận thức của các quốc gia đối với vai trò của văn hóa trong phát triển và tăng trưởng kinh tế của từng quốc gia. Cụ thể trong đó trung tâm của sự dịch chuyển này là việc định hướng lại tư duy phát triển từ mô hình lấy sản xuất hàng hóa vật chất làm trung tâm chuyển sang mô hình lấy con người làm trung tâm.
Vận dụng trong tình hình thực tế và áp dụng những chính sách của Nhà nước, Việt Nam đã phê duyệt “Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhình 2030”. Theo chiến lược đó, hàng loạt các chương trình, biện pháp, kế hoạch hành động cụ thể đã được xác định nhằm đạt được các mục tiêu phát triển văn hóa trong thời gian tới, phù hợp với xu thế phát triển chung của cộng đồng thế giới trên cơ sở các nghị quyết, khuyến nghị, các công ước quốc tế về văn hóa của Liên hợp quốc và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco.
Văn hóa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam - ảnh 2
Trong các chiến lược phát triển đất nước, Việt Nam luôn coi văn hóa là vai trò quan trọng và văn hóa là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Ngay tại phiên thảo luận Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã khẳng định việc Việt Nam đánh giá và xem trọng vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển chung của cả nước. Vai trò của văn hóa trong chương nghị sự sau năm 2015 của Liên hiệp quốc nói chung và mỗi quốc gia nói riêng. Đặc biệt lá sự cần thiết phải lồng ghép văn hóa với các chương trình phát triển bền vững.
Để có thể thực hiện tốt mục tiêu này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng đã kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác và thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu với sự tham gia của tất cả bên liên quan, trong đó có các chính phủ, Liên hợp quốc, khu vực tư nhân và toàn xã hội nhằm làm cho yếu tố văn hóa thấm sâu hơn vào các chương trình phát triển của mỗi quốc gia và cả cộng đồng quốc tế.
NLH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác