logo

Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lịch tiếp công dân của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

06/01/2018 | 17:27

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của Bộ trưởng như sau:

Thời gian: Ngày 15 hàng tháng

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3.9438231 - 3.9439232

Fax: (84-24) 3.9439009

Website: http://www.bvhttdl.gov.vn

E-mail: bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn

bovanhoathethaodulich@bvhttld.gov.vn

Tháng 1.2019 

8h00 Thứ Ba (Ngày 15/1/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 2.2019

8h00 Thứ Sáu (Ngày 15/2/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 3.2019

8h00 Thứ Sáu (Ngày 15/3/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 4.2019

8h00 Thứ Hai (Ngày 15/4/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 5.2019

8h00 Thứ Tư (Ngày 15/5/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 6.2019
8h00 Thứ Sáu (Ngày 14/6/2019): Lịch lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 7.20198h00 Thứ Hai  (Ngày 15/7/2019): Lịch lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 8.20198h00 Thứ Năm (Ngày 15/8/2019): Bộ trưởng tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 9.20198h00 Thứ Hai (Ngày 16/9/2019): Lịch lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 10.2019

8h00 Thứ Tư (Ngày 16/10/2019): Lịch lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 11.2019

8h00 Thứ Hai (Ngày 18/11/2019): Lịch lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 12.2019

Văn phòng

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×