100 NĂM NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG

Nghệ thuật cải lương là một loại hình sân khấu kịch hát dân tộc, có nguồn gốc là những bài hát lý, ca nhạc tài tử ở miền Tây Nam Bộ. Cải...