Lạc giữa “Vườn xuân Trung Nam Bắc”

(Cinet) – Trong số ít những tác phẩm hội họa được công nhận là Bảo vật Quốc gia, “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí khiến người xem...

Tranh lụa Việt Nam đang mất dần?

(Cinet) – Tranh sơn dầu, sơn mài đã và đang áp đảo tranh lụa trên thị trường tranh Việt Nam trong suốt nhiều năm. Thực tế đó khiến nhiều người đặt...