Ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật

(Cinet)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật. Theo đó, Nghị định quy định về hoạt động mỹ thuật, bao gồm: thi sáng tác và triển lãm mỹ thuật; trưng bày, mua bán, sao chép, đấu giá, giám định tác phẩm mỹ thuật; tượng đài, tranh hoành tráng; trại sáng tác điêu khắc.

Ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật - ảnh 1

Nghị định quy định chính sách của nhà nước nhằm phát triển mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa các nước; bảo tồn và phát huy những giá trị của mỹ thuật truyền thống; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động mỹ thuật theo quy định của pháp luật; đào tạo tài năng mỹ thuật, nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ và mỹ thuật trong hệ thống giáo dục quốc dân…

Nghị định nghiêm cấm các hành vi sau đây trong hoạt động mỹ thuật: Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục và hủy hoại môi trường. Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng cách mạng, danh nhân văn hóa; xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; sao chép, trưng bày, mua, bán, chuyển nhượng tác phẩm mỹ thuật vi phạm quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Về triển lãm mỹ thuật: Nghị định quy định, địa điểm tổ chức triển lãm phải có diện tích, trang thiết bị đáp ứng với quy mô của triển lãm; đảm bảo các điều kiện về trật tự an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với các cuộc triển lãm mỹ thuật có quy mô toàn quốc, khu vực do các cơ quan Trung ương tổ chức; Triển lãm mỹ thuật Việt Nam do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức; Triển lãm mỹ thuật nước ngoài tại Việt Nam do tổ chức Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam tổ chức...

UBND cấp tỉnh cấp giấy phép đối với các cuộc Triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức...

Trong hồ sơ đề nghị cấp phép triển lãm phải có cả danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thước tác phẩm, năm sáng tác. Trong đó, mỗi tác phẩm một ảnh màu kích thước 10x15 cm. Riêng đối với triển lãm nghệ thuật sắp đặt phải có ảnh chính diện, bên phải và bên trái tác phẩm, kèm theo văn bản trình bày ý tưởng nội dung tác phẩm.

Về hoạt động trưng bày, mua bán, sao chép tác phẩm mỹ thuật: Tổ chức, cá nhân trưng bày, mua bán, sao chép tác phẩm mỹ thuật phải đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và các quy định tại Nghị định này.

Việc sao chép tác phẩm mỹ thuật thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Riêng việc sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc đặt ở nơi công cộng phải được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép và phải bảo đảm sự tôn kính.

Về đấu giá tác phẩm mỹ thuật, Nghị định nêu rõ, tác phẩm mỹ thuật trước khi đấu giá ở trong nước hoặc đưa ra đấu giá ở nước ngoài phải được giám định.

Việc giám định tác phẩm mỹ thuật thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Tổ chức, cá nhân đề nghị giám định phải trả phí giám định theo hợp đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2013, bãi bỏ các nội dung, văn bản sau: Chương IV Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phần mỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT, ngày 29/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin; Quy chế hoạt động Triển lãm Mỹ thuật và Gallery ban hành kèm theo Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT, ngày 15/05/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin; Quy chế trại sáng tác điêu khắc ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/BVHTTDL, ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các Điểm 1, 3 và 4 Mục III, Điều 1, các Điểm 1, 3 và 4 Mục III Điều 2 Thông tư số 07/2001/TT-BVHTTDL, ngày 07/06/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác