Bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ VII

(Cinet) - Sáng 16/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2009-2014) đã kết thúc sau 3 ngày diễn ra sôi nổi.

Tại Đại hội, các đãi biểu đã nghe 27 báo cáo tham luận của các đại biểu nhận định và đánh giá tình hình sáng tác, công bố tác phẩm, công tác lý luận mỹ thuật trong 5 năm qua và việc xây dựng đội ngũ hội viên thuộc nhiều thế hệ trong cả nước; làm rõ tính chất chính trị, xã hội, nghề nghiệp của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Từ đó, Đại hội đã đề ra phương hướng phát triển của Hội Mỹ thuật trong thời gian tới là: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và đưa Nghị quyết vào trong đời sống mỹ thuật cùng với việc củng cố và xây dựng Hội trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, xây dựng và sáng tạo; Quán triệt và triển khai nhiệm vụ trung tâm là tiếp tục phấn đấu cho ra nhiều tác phẩm mỹ thuật có tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, tiếp thu truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại; Tiếp tục xã hội hóa các hoạt động, đưa mỹ thuật đến công chúng rộng rãi, thực hiện tốt chủ trương đối ngoại nhân dân, mở rộng hoạt động mỹ thuật với các nghệ sĩ quốc tế.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2009 – 2014. Họa sĩ Trần Khánh Chương giữ chức vụ Chủ tịch Hội,  Phó Chủ tịch là Nhà điêu khắc Phan Gia Hương và Họa sĩ  Vi Kiến Thành.

 
TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác