Cuộc thi điêu khắc, hội họa, nhiếp ảnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

(Cinet) - Nội dung tác phẩm tập trung khai thác: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác; tấm gương đạo đức cách mạng của Người, những cá nhân, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt tư tưởng của Bác, những công trình làm theo lời Bác, tình cảm của nhân dân đối với Bác…

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, là chủ đề của Cuộc thi  điêu khắc, hội họa, nhiếp ảnh do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức. Các tác phẩm dự thi sẽ gửi về Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm - Hà Nội, từ ngày 22-6 đến 26-6 - đối với tác phẩm hội hoạ và điêu khắc. Tác phẩm nhiếp ảnh nhận từ ngày 6-7 đến ngày 10-7. Triển lãm cuộc thi sẽ khai mạc và trưng bày tại Hà Nội vào dịp Quốc khánh 2-9-2009.

Nội dung tác phẩm (sáng tác từ 2008 đến nay): Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác; tấm gương đạo đức cách mạng của Người, những cá nhân, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt tư tưởng của Bác, những công trình làm theo lời Bác, tình cảm của nhân dân đối với Bác…

Các sự kiện, nhân vật, địa danh lịch sử, văn hóa gắn với 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đối với nhiếp ảnh: mỗi tác giả gửi dự thi nhiều nhất là 7 tác phẩm cỡ 30 x 40cm hoặc 30 x 45cm kèm theo ảnh nhỏ cỡ 10 x 15cm. Đối với hội họa: khổ tranh chiều lớn nhất không quá 200cm; tác phẩm điêu khắc: tượng tròn cao từ 60cm trở lên, chiều lớn nhất không quá 200cm. Tác phẩm hội họa và điêu khắc có thể chụp ảnh cỡ 18x 24cm.

TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác