Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá cao vai trò của nền Mỹ thuật nước nhà

(Cinet) - Ngày 15/12 vừa qua, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2009-2014) chính thức khai mạc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu.

Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá cao vai trò của nền Mỹ thuật nước nhà - ảnh 1

Tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Mỹ thuật Việt Nam chính thức khai mạc. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi gửi đến các vị khách quý, các đại biểu, các đồng chí và các bạn có mặt trong Đại hội và toàn thể các nghệ sĩ tạo hình Việt Nam đang công tác trong cả nước, lời chào mừng nồng nhiệt, những tình cảm quý mến nhất. Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Mỹ thuật Việt Nam thành công tốt đẹp.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Mỹ thuật Việt Nam diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước, nhằm vượt qua những khó khăn thử thách về suy thoái kinh tế, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển và hội nhập quốc tế. Chúng ta vui mừng chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú. Toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Giới văn học - nghệ thuật vui mừng đón nhận Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đây là một Nghị quyết hết sức quan trọng nhằm đưa nền Văn học - Nghệ thuật Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Để tiến hành Đại hội các Hội Văn học - Nghệ thuật ở Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 30/CT/TW ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về Đại hội các Hội Văn học - Nghệ thuật Trung ương và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam năm 2009 - 2010. Chỉ thị nhấn mạnh: Đại hội các Hội Văn học - Nghệ thuật của Trung ương phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị và nghề nghiệp quan trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ nhằm đánh giá đúng tình hình văn học, nghệ thuật và hoạt động của các cấp Hội. Đại hội cần phân tích sâu sắc, đánh giá đúng tình hình sáng tác, lý luận, quảng bá tác phẩm, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ trong các Hội Văn học - Nghệ thuật hiện nay; khẳng định những khuynh hướng sáng tác lành mạnh, chủ đạo, khuyến khích tìm tòi sáng tạo trong văn học, nghệ thuật hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ; phê phán những biểu hiện, những khuynh hướng sáng tác và hoạt động không lành mạnh; đánh giá ưu, khuyết điểm trong hoạt động của Hội; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội của Hội trong nhiệm kỳ qua. Đại hội cần phát huy trí tuệ tập thể hội viên, xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận, phê bình, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật tới công chúng, đưa sự nghiệp văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, xây dựng và sáng tạo, Đại hội Hội cần bầu được Ban Chấp hành mới có đủ năng lực về phẩm chất chính trị, chuyên môn, có khả năng điều hành các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ. Trong Ban Chấp hành mới cần chú ý đến ba độ tuổi; quan tâm đến thế hệ dưới 40 tuổi để bảo đảm tính thừa kế, cơ cấu vùng miền, nam, nữ, dân tộc và chuyên ngành...

Trong 5 năm qua, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn:

- Tiếp tục xây dựng Hội phát triển và lớn mạnh; tài trợ sáng tác cho hơn một ngàn tác phẩm Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Trang trí và Phê bình Mỹ thuật; tổ chức nhiều cuộc triển lãm trong nước và quốc tế, trao tặng giải thưởng mang tên Hội Mỹ thuật Việt Nam hàng năm; công tác lý luận và phê bình mỹ thuật đã đạt được những tiến bộ nhất định và phối hợp với các cơ quan tổ chức các cuộc thi sáng tác mỹ thuật... Công tác tổ chức của Hội được ổn định và phát triển, các tổ chức và cơ quan trực thuộc Hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được ghi trong điều lệ.

- Hội đã phát triển được thêm nhiều hội viên mới, hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều có hội viên và Chi hội Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam. Công tác hội viên đã được Hội quan tâm bằng nhiều chính sách cụ thể có tác dụng động viên kịp thời đối với những hội viên gặp khó khăn, hội viên cao tuổi, hội viên vùng sâu vùng xa...

- Đội ngũ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển về số lượng tác giả và tác phẩm. Các triển lãm mỹ thuật vẫn giữ được nhịp độ như những năm trước cho dù hai năm trở lại đây tình hình kinh tế của nước ta và trên thế giới gặp khó khăn, thị trường mỹ thuật bị thu hẹp. Xu hướng chuyên nghiệp hoá đang ngày càng rõ trong các nghệ sĩ tạo hình. Hoạt động mỹ thuật có nhiều xu hướng nghệ thuật cùng phát triển, các hình thức nghệ thuật có nhiều vẻ, nhiều sắc thái đa dạng.

- Các nghệ sĩ trẻ đang độ sung sức, tiếp thu khai thác và nỗ lực để thể nghiệm các trào lưu nghệ thuật thế giới và thành tựu của các thế hệ di trước. Các nghệ sĩ cao tuổi và trung niên đã định hình trong phong cách nghệ thuật vẫn tiếp tục sáng tác những tác phẩm mới và cũng tích cực trưng bày giới thiệu tác phẩm.

Hội Mỹ thuật Việt Nam đang từng bước phát triển về nhiều mặt, đánh dấu sự lớn mạnh cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, tạo cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong thời kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng những thành tựu đó của Hội Mỹ thuật Việt Nam và mong các đồng chí tiếp tục phát huy những truyền thống và thành tựu đó trong thời gian tới.

Bên cạnh những thành tựu mà Hội đã đạt được trong sáng tác, còn một số tồn tại sau cần khắc phục:

- Bên cạnh một số tác giả thành công còn nhiều người chưa có những khám phá mới về ngôn ngữ tạo hình trong sử dụng chất liệu và hình thức biểu diễn trong khai thác đề tài. Một số tác giả chưa thoát khỏi lối mòn, dễ dãi, mang tính minh hoạ. Nhiều tác giả còn lúng túng trong hướng đi sáng tạo của mình.

- Hiện tượng vi phạm bản quyền tác giả ngày càng trở nên phức tạp và đang trở thành vấn đề nhức nhối, việc sao chép tranh, mạo tranh, vẽ theo phong cách của những tác giả có tên tuổi và bán được nhiều tranh đã trở thành một tệ nạn làm ảnh hưởng đến uy tín của Mỹ thuật Việt Nam trong nước và đặc biệt đối với các nhà sưu tập quốc tế. Các tác phẩm của ngành trang trí mới chỉ dừng lại ở tác phẩm có tính thưởng thức, chưa có điều kiện ứng dụng vào trong đời sống xã hội.

- Về Phê bình Mỹ thuật tuy có bước phát triển nhưng phần lớn các bài viết thuộc dạng nghiên cứu, ít có những tác phẩm lý luận phê bình sâu sắc. Còn nhiều bài viết về lý luận phê bình mang tính báo chí, thông tin, thiếu chiều sâu học thuật. Có các bài viết thiếu khách quan, đề cao hoặc phê phán các tác phẩm, tác giả chưa đúng mức.

Ngày 16 tháng 6 năm 2008, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 23-NQTW về tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học - Nghệ thuật trong thời kỳ mới. Sau Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIIl, chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị quyết Bộ Chính trị thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của Đảng đối với Văn học - Nghệ thuật. Nghị quyết nhấn mạnh: Văn học - Nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Tài năng văn học nghệ thuật là vốn quý của dân tộc. Chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng quý trọng và phát huy các tài năng là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là của Đảng, Nhà nước và của các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp.

Giai đoạn tới, Hội Mỹ thuật Việt Nam cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng các loại hình nghệ thuật, có các thế hệ nối tiếp nhau vững chắc, các hội viên có tinh thần yêu tổ quốc, gắn bó sâu sắc với nhân dân, với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, có năng lực sáng tạo phong phú, đa dạng, đoàn kết, gắn bó cùng phát triển trong cộng đồng các dân tộc anh em trên đất nước ta.

- Tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ đa dạng về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác, sự tìm tòi và thể nghiệm trên nền tảng mỹ thuật học Mác Xít, tư tưởng Hồ Chí Minh, khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn đất nước, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoá văn hóa của nhân loại; Hội và hội viên cần lên án, phê phán không khoan nhượng những tiêu cực xấu xa đang cản trở sự phát triển của đất nước, con người Việt Nam.

- Cần làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy tính chủ động, tích cực xã hội và tài năng sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ tạo hình, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Hội phù hợp với thời kỳ mới.

- Hội cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, phát triển lý luận phê bình mỹ thuật, nâng cao tính khoa học, tính thuyết phục, góp phần hướng dẫn, điều chỉnh sáng tác phê bình mỹ thuật cũng như nâng cao hiệu quả các hoạt động công bố, giới thiệu, truyền bá các tác phẩm phục vụ đông đảo nhân dân ở mọi miền đất nước.

- Hội Mỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại nhân dân mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực mỹ thuật từ nguồn ngân sách Nhà nước và sự nỗ lực của các hội viên và của Hội.

Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực trình độ lãnh đạo quản lý Nhà nước về văn học - nghệ thuật, xây dựng và thực hiện có hiệu quả xã hội hóa các hoạt động, tăng cường đầu tư cho văn học - nghệ thuật, có kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình văn học - nghệ thuật, xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu tiếp tục phát triển mạnh mẽ nền văn học - nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, tính chất chính trị, xã hội và nghề nghiệp của Hội, Hội Mỹ thuật Việt Nam cần phát huy truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành của mình: phát huy truyền thống gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng với nhân dân, tiếp tục thể hiện rõ hơn nữa vai trò đặc biệt quan trọng và hiệu quả hoạt động của Hội, trách nhiệm nghệ sĩ công dân của từng hội viên và của toàn thể đội ngũ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam. Phấn đấu xây dựng Hội phát triển toàn diện. Nhất định chúng ta sẽ xây dựng thành công một nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều tác phẩm có tính tư tưởng và nghệ thuật cao, sánh vai cùng các nghệ sĩ tạo hình trong khu vực và trên thế giới, nhằm khơi dậy và nhân lên niềm tin, sức mạnh của toàn dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, và văn minh, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

 
TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác