Hoàn thiện Đề cương quy hoạch và phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020

(Cinet) - Mới đây, Bộ VH-TT-DL đã chính thức phê duyệt Đề cương quy hoạch và phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020, do Cục Mỹ thuật –Nhiếp ảnh -Triển lãm xây dựng.

Trong bản Đề cương tổng quát quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020, Cục Mỹ thuật –Nhiếp ảnh-Triển lãm tập trung xoay quanh 3 phần đó là: Đánh giá tổng quát thực trạng và dự báo các yếu tố tác dộng đến sự phát triển ngành Mỹ thuật đến năm 2020; Quan điểm và mục tiêu phát triển ngành Mỹ thuật từ nay đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo; Các giải pháp thực hiện mục  tiêu của Quy hoạch.

Đáng chú ý trong bản Đề cương này, Cục Mỹ thuật –Nhiếp ảnh -Triển lãm đưa ra mục tiêu cho từng vấn đề cụ thể như: đối với nghệ thuật truyền thống; nghệ thuật hiện đại; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng sản phẩm; nâng cao trình độ hưởng thụ nghệ thuật của công chúng và tăng cường giao lưu; nâng cao chất lượng các cuộc thi, triển lãm; xây dựng cơ sở vật chất; xây dựng và hoàn thiện các chế độ chính sách; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động mỹ thuật

Đề cương cũng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của một số Bộ ngành, trong đó đơn vị chủ trì sẽ là Bộ VH-TT-DL. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và một số Bộ, ngành liên quan xây dựng và thực hiện các biện pháp về cơ sở vật chất, các chế độ chính sách… Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố cũng sẽ có vai trò chỉ đạo Sở VH-TT-DL xây dựng và tổ chức quy hoạch của địa phương cho phù hợp với Quy hoạch ngành đã được phê duyệt.

Kế hoạch triển khai Đề cương quy hoạch sẽ được chia làm 3 giai đoạn: từ 2010-2011; 2012-2113 và từ 2014-2020 với từng mục tiêu và kế hoạch cụ thể. Trước mắt, bộ VH-TT-DL sẽ hoàn thiện Đề cương Quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng thời phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

L.Sơn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác