Hội Mỹ thuật Việt Nam: Hướng tới Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, xây dựng và sáng tạo”

Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, Đại hội lần thứ VII Hội Mỹ thuật (nhiệm kỳ 2009-2014) sẽ được tổ chức vào giữa tháng 12/2009. Đây sẽ là đợt sinh hoạt chính trị và nghề nghiệp quan trọng của giới mỹ thuật cả nước.

Đại hội nhằm đánh giá đúng tình hình hoạt động sáng tác, quảng bá, lý luận phê bình mỹ thuật; kiểm điểm toàn diện hoạt động của tổ chức Hội và trách nhiệm của Ban Chấp hành, các cơ quan trực thuộc hội và hội viên.

Với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, xây dựng và sáng tạo”, Đại hội hướng tới phát huy trí tuệ tập thể của hội viên, xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, nghiên cứu lý luận phê bình, quảng bá các tác phẩm mỹ thuật tới công chúng, đưa sự nghiệp mỹ thuật phát triển mạnh mẽ; Đồng thời, cụ thể hoá mô hình tổ chức của Hội cho phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết, động viên, bồi dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ nghệ sĩ tạo hình nhằm phát huy trách nhiệm chính trị và các tiềm năng sáng tạo.

Đại hội lần này cũng sẽ bầu Ban chấp hành mới lấy tiêu chuẩn chính trị kết hợp với cơ cấu phù hợp, đảm bảo: chất lượng chính trị, chuyên môn, có uy tín trong hội viên, có số lượng và cơ cấu thích hợp, có khả năng đoàn kết, tập hợp hội viên, đáp ứng với nhiệm vụ của Hội trong những năm tới.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ VII sẽ được tổ chức thành 2 cấp: Đại hội cơ sở và Đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc sẽ diễn ra sau khi 14 đại hội cơ sở đã được tổ chức, với các nội dung chính: Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ VI, phương hướng công tác nhiệm kỳ VII; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ VI; Báo cáo sửa đổi Điều lệ và thông qua điều lệ sửa đổi của Hội; Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội; Thông qua nghị quyết Đại hội. Dự kiến, sẽ có hơn 540 đại biểu dự Đại hội.

 

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác