Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: Tổ chức Hội nghị hội viên khu vực Hà Nội

Ngày 10/8/2009, tại Hà Nội, Hội NSNAVN đã tổ chức Hội nghị hội viên khu vực Hà Nội, nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác VHNT trong thời kỳ mới; Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Đại hội các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương; các văn bản hướng dẫn Đại hội cấp cơ sở của Ban chấp hành Hội NSNAVN, đồng thời góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 7 Hội NSNAVN.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: Tổ chức Hội nghị hội viên khu vực Hà Nội - ảnh 1

Đây là hội nghị thứ 3 được tổ chức sau Hội nghị hội viên khu vực các tỉnh Miền núi phía Bắc tại Vĩnh Phúc và khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị cùng hơn 100 hội viên Hội NSNAVN khu vực Hà Nội, có đ/c Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Hội đồng LL - PB VHNT Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Đại hội các Hội VHNT Trung ương; Họa sĩ Vũ Giáng hương, Chủ tịch UB toàn quốc LH các Hội VHNT Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Đại hội các Hội VHNT Trung ương; đ/c Đỗ Kim Cuông, Vụ trưởng Vụ văn hóa văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Đại hội các Hội VHNT Trung ương; NSNA Chu Chí Thành, Chủ tịch Hội NSNAVN; NSNA Vũ Huyến, Phó chủ tịch Hội NSNAVN cùng các ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban chuyên môn và Văn phòng Hội NSNAVN…

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch Chu Chí Thành báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ 7 Hội NSNAVN, trong đó nêu bật ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị hội viên các khu vực trên cả nước trước khi các Chi hội tiến hành Đại hội cấp cơ sở. Chủ tịch Chu Chí Thành cũng tóm tắt những điểm chính trong Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 6 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 7. Trong đó đề cập tới những thành tích đã đạt được và những mặt còn tồn tại thuộc các lĩnh vực hoạt động như: Công tác sáng tác triển lãm và phong trào hội viên; Công tác thẩm định ảnh; Công tác lý luận phê bình, thông tin xuất bản; Công tác đối ngoại, giao lưu nhiếp ảnh; Tình hình triển khai thi công Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc gia; Công tác kiểm tra… Cũng tại hội nghị, một số vấn đề liên quan tới công tác kiểm tra được nêu ra nhằm làm rõ một số vụ việc cụ thể, đồng thời giải đáp và ghi nhận những ý kiến thắc mắc của hội viên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Đào Duy Quát đã nêu khái quát những nội dung cơ bản trong Chỉ thị 30 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó nhấn mạnh, Đại hội các hội VHNT sẽ diễn ra trong bối cảnh chính trị rất quan trọng, đó là đất nước ta đang thực hiện nhiệm vụ lịch sử là đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, hiện đại hóa, công nghiệp hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu để Việt Nam là nước có nền công nghiệp hiện đại, phát triển nhanh và bền vững, đạt được mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong khi đó, trên thế giới, cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp đang vào thời kỳ quyết liệt. Sự tranh chấp biển đảo gay gắt, các thế lực thù địch đang tiến hành cuộc xâm lăng văn hóa, diễn biến hòa bình về tư tưởng…có đụng chạm rất sát với hoạt động VHNT. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã coi Đại hội các hội VHNT là cuộc sinh hoạt chính trị lớn của lực lượng văn nghệ sĩ ngay từ cấp đại hội cơ sở. Đại hội phải tổng kết, đánh giá đúng, đánh giá đủ những nội dung hoạt động lớn trong 5 năm nhiệm kỳ vừa qua, như: Số lượng, chất lượng và giá trị nghệ thuật của các tác phẩm; Có bao nhiêu xu hướng, khuynh hướng tích cực trong sáng tạo VHNT cần được khuyến khích, phát huy cũng như những khuynh hướng cần phê phán, lên án; Các hình thức xã hội hóa nhằm phổ biến sâu rộng các tác phẩm VHNT ra công chúng trong nước và quốc tế; Thực trạng công tác lý luận - phê bình VHNT đã được thực hiện như thế nào, đội ngũ làm công tác LL - PB được phát triển ra sao; Sự nghiệp đào tạo lực lượng văn nghệ sĩ trẻ có đáp ứng được những yêu cầu của tình hình mới… Về công tác Hội cũng cần được đánh giá sâu sắc trong việc tập hợp đoàn kết hội viên, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị, nắm bắt tình hình đời sống xã hội… đó là các yếu tố tạo ra sức sáng tạo những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao… Từ những đánh giá, tổng kết sát thực, thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm thì mới tập trung xây dựng được phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Đào Duy Quát cũng đề cập tới một nội dung quan trọng khác tại Đại hội các hội VHNT là sáng suốt bầu cho được Ban chấp hành đủ số lượng, đúng cơ cấu, bảo đảm chất lượng, đạt tiêu chuẩn về đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và có tâm huyết. Trong đó quan tâm tới đội ngũ trẻ với tỷ lệ thỏa đáng để đào tạo thế hệ lãnh đạo mới.

Nắm bắt tinh thần mục đích của Hội nghị, nhiều hội viên đã nêu ra những ý kiến góp ý về công tác chuẩn bị đại hội và một số lĩnh vực hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua. Đa số các ý kiến nhận định, trong thời gian vừa qua xuất hiện những đơn thư nặc danh nhằm vào một số cá nhân là hành vi không lành mạnh, không có tính xây dựng và mang động cơ cá nhân. Các ý kiến đều mong rằng Ban chấp hành cần tiến hành giải quyết dứt điểm, đấu tranh thẳng thắn, dẹp bỏ những khúc mắc cá nhân, đoàn kết tập trung sức lực cho công tác chuẩn bị Đại hội thành công tốt đẹp. Đông đảo hội viên dự hội nghị cho rằng, do các Chi hội chưa kịp phổ biến đến từng hội viên các văn bản báo cáo trong hệ thống văn kiện Đại hội lần thứ 7 Hội NSNAVN, nên chưa thể đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực hơn cho các văn bản này. Tuy nhiên có những ý kiến góp ý về công tác tổ chức thi và triển lãm ảnh, công tác thẩm định ảnh, xét phong tước hiệu VAPA…

Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Chu Chí Thành đã trả lời, ghi nhận những ý kiến đóng góp của hội viên dự Hội nghị. Đồng thời giải thích một số vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động trên cương vị Chủ tịch Hội của mình trong thời gian qua. Chủ tịch Chu Chí Thành kêu gọi toàn thể hội viên tập trung cao độ góp phần tổ chức tốt Đại hội cấp cơ sở của các Chi hội, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 Hội NSNAVN vào cuối tháng 12 năm 2009.

 

Theo HNSNAVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác