Hội thảo tổng kết Cuộc vận động sáng tác và triển lãm Mỹ thuật toàn quốc

(Cinet) - Ngày 05/01, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo tổng kết, đánh giá kết quả Cuộc vận động sáng tác và triển lãm Mỹ thuật toàn quốc đề tài "Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng".

Đây là chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Mỹ thuật Việt Nam.Được phát động từ năm 2004, đến năm 2009  đã có hơn 400 tác giả ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã gửi 580 tác phẩm tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã chọn 161 tác phẩm của 161 tác giả, trong đó có 110 tác phẩm hội họa, 17 tác phẩm đồ họa, 34 tác phẩm điêu khắc để trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. 
Trên cơ sở đánh giá, tuyển chọn của Hội đồng nghệ thuật và đề nghị của Ban tổ chức Cuộc vận động, Bộ Quốc phòng đã quyết định trao giải thưởng hai giải A, tám giải B, bảy giải C và 12 giải khuyến khích cho các tác phẩm có nội dung sâu sắc, giá trị nghệ thuật cao.
Theo nhận định của các đại biểu tham dự Hội thảo, cùng với nền Mỹ thuật Việt Nam, Mỹ thuật quân đội có vị trí và ảnh hưởng to lớn, góp phần cổ vũ, động viên các thế hệ quân và dân ta hăng hái giết giặc lập công, thi đua lao động sản xuất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó nhiều tác phẩm được lưu giữ, trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam...

TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác