Nghệ An: Trưng bày, triển lãm "40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

(Cinet) - Vừa qua, tại Khu di tích Kim Liên - Nghệ An đã khai mạc phòng trưng bày, triển lãm giới thiệu chuyên đề ảnh, tư liệu "40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và "Kể chuyện tấm gương đạo đức của Người".

200 tài liệu, ảnh, hiện vật đã được giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật với gồm 2 phần: Phần 1 giới thiệu toàn văn bút tích Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong giai đoạn từ 1965 đến 1968 và bản Di chúc công bố năm 1969, một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày mất của Bác; 
Phần 2 giới thiệu về thành tựu 40 năm thực hiện Di chúc của Bác gồm 4 nội dung: giai đoạn đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc; phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nâng cao đời sống nhân dân thực hiện Di chúc của Bác; xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đoàn kết hợp tác quốc tế và phát triển tình hữu nghị Việt - Lào, giới thiệu tình hữu nghị Việt - Lào được củng cố phát triển theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác