Quyết định số 2775/QĐ-BVHTTDL, ngày 15/8: Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ năm 2003 - 2013

(Cinet)- Quyết định số 2775/QĐ-BVHTTDL, ngày 15/8 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ năm 2003 - 2013.

Căn cứ Quyết định số 2234/QĐ-BVHTTDL ngày 18/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án và Tổ chức “Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ năm 2003 - 2013” và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức “Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ năm 2003-2013”.

Theo đó, Ban Chỉ đạo được thành lập gồm 3 thành viên, do Thứ trưởng Vương Duy Biên làm Trưởng Ban; Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Phó Trưởng ban thường trực; Ông Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban.

Ban Tổ chức được thành lập gồm 15 thành viên do ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm làm Trưởng ban; Ông Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban.

Cũng theo Quyết định, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức “Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ năm 2003 - 2013” có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức các hoạt động của Triển lãm bao gồm các công việc chính sau: Tổ chức tuyên truyền, vận động sáng tác tác phẩm tham dự Triển lãm; Xây dựng thể lệ, quy chế, tiêu chí duyệt chọn, chấm giải cho các tác phẩm tham dự triển lãm; Thu nhận, vận chuyển, tổ chức duyệt chọn và chấm giải thưởng; Tổ chức trưng bày và tuyên truyền cho triển lãm;

Quyết định cũng nêu rõ, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức nằm trong tổng kinh phí tổ chức “Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ năm 2003 - 2013”. Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức “Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ năm 2003 - 2013" tự giải thể sau khi Triển lãm kết thúc.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2610/QĐ-BVHTTDL ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác