Quyết định số 3467/QĐ-BVHTTDL ngày 04/10: Nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển Mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030

(Cinet)- Quyết định số 3467/QĐ-BVHTTDL ngày 04/10 của Bộ VHTTDL về việc nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển Mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Quyết định số 3467/QĐ-BVHTTDL ngày 04/10: Nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển Mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030 - ảnh 1

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21/4/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; căn cứ Thông báo số 403/TB-VP ngày 13/9/2013 của Văn phòng Bộ VHTTDL về việc Thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần.

Theo đó, giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với các cơ quan Nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển Mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2014.

Kinh phí nghiên cứu, xây dựng Chiến lược được bao cấp theo chế độ hiện hành và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác