Quyết định số 3476/QĐ-BVHTTDL ngày 04/10: Tổ chức Triển lãm ảnh “Hà Nội-Linh hồn một vùng đất”

(Cinet)- Quyết định số 3476/QĐ-BVHTTDL ngày 04/10 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Triển lãm ảnh “Hà Nội-Linh hồn một vùng đất” của Nhà ngoại giao người Anh John Ramsdem chụp Hà Nội trong những năm đầu thập niên 80.

Một bức ảnh của John Ramsdem.Một bức ảnh của John Ramsdem.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ VHTTDL cho phép Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Nhóm Kiến trúc sư người Việt tại Anh tổ chức Triển lãm ảnh “Hà Nội-Linh hồn một vùng đất” của Nhà ngoại giao người Anh John Ramsdem chụp Hà Nội trong những năm đầu thập niên 80.

Thời gian từ ngày 17-27/10/2013, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hỗ trợ địa điểm tổ chức triển lãm.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác