Quyết định số 3883/QĐ-BVHTTDL ngày 11/10: Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

(Cinet)- Quyết định số 3883/QĐ-BVHTTDL ngày 11/10 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể như sau:

Ban Chỉ đạo:

Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Trưởng ban;

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Phó Trưởng ban thường trực;

Ông Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - uỷ viên;

Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - uỷ viên;

Ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - uỷ viên.

Ban Soạn Thảo:

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Trưởng ban;

Bà Đoàn Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Phó Trưởng ban;

Ông Nguyễn Chí Bền - Viện trưởng Viện Văn hoá, nghệ thuật Việt Nam - uỷ viên;

Ông Phùng Minh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - uỷ viên;

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - uỷ viên;

Ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá - uỷ viên;

Ông Nguyễn Anh Tuấn - chuyên viên Vụ Pháp chế - uỷ viên;

Ông Vũ Thế Đức - Phó Trưởng phòng Kế hoạch, quy hoạch tổng hợp, Vụ Kế hoạch Tài chính - uỷ viên;

Bà Đỗ Thị Kim Thương - chuyên viên Vụ Đào tạo - uỷ viên;

Bà Nguyễn Thị Loan - Kế toán trưởng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - uỷ viên;

Ông Hoàng Minh Đức - Phó Trưởng phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - uỷ viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Ban Soạn thảo xây dựng nội dung chi tiết Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trình Chính phủ phê duyệt.

Ban Soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng đề cương chi tiết, nội dung Quy hoạch theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và báo cáo kết quả cho Trưởng Ban Chỉ đạo trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch.

Quyết định nêu rõ, kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo lấy từ kinh phí hoạt động điều tra khảo sát cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3754/QĐ-BVHTTDL ngày 25/10/2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Trước đó, ngày 04/8/2012, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 2709/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề cương tổng quát Quy hoạch phát triển ngành Mỹ thuật đến năm 2020.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác