Quyết định số 92/QĐ-BVHTTDL ngày 09/01: Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đặt hàng sáng tác các tác phẩm Mỹ thuật-Nhiếp ảnh giá trị cao

(Cinet)- Quyết định số 92/QĐ-BVHTTDL ngày 09/01 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức “Đặt hàng, sáng tác và công bố các tác phẩm Mỹ thuật-Nhiếp ảnh có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”.

Hình chỉ mang tính chất minh hoạ.Hình chỉ mang tính chất minh hoạ.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đặt hàng sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giai đoạn 1930-1975” và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức triển khai Đề án “Đặt hàng, sáng tác và công bố các tác phẩm Mỹ thuật-Nhiếp ảnh có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo được thành lập gồm 5 thành viên do Thứ trưởng Vương Duy Biên làm Trưởng ban, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành làm Phó Trưởng ban.

Ban Tổ chức gồm 8 thành viên do Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành làm Trưởng ban; Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Đoàn Thị Thu Hương làm Phó Trưởng ban thường trực.

Cũng theo Quyết định, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức các hoạt động để triển khai Đề án đã duyệt và tự giải thể sau khi hoàn thành công việc. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức được bố trí từ tổng kinh phí thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác