Tờ trình số 164/TTr-BVHTTDL ngày 19/7: Ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật

(Cinet)- Tờ trình số 164/TTr-BVHTTDL ngày 19/7 của Bộ VHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Nghị địnhvề hoạt động mỹ thuật.

Tại tờ trình, Bộ VHTTDL đã nêu sự cần thiết phải ban hành Nghị định, quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, nội dung dự thảo Nghị định, ý kiến các Bộ, ngành và một số vấn đề xin ý kiến các thành viên Chính phủ.

Theo đó, trong những năm qua, các hoạt động mỹ thuật như triển lãm, xây dựng các công trình tượng đài, tranh hoành tráng, các trại sáng tác điêu khắc... phát triển mạnh mẽ, các giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật của tác phẩm mỹ thuật đã góp phần tích cực làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Hoạt đọng mỹ thuật đã có sự tham gia của nhiều ngành, nhiều tổ chức và hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động và quản lý mỹ thuật thời gian qua cho thấy các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ VHTTDL ban hành đã bộc lộ những vướng mắc và hạn chế về phạm vi, nội dung và không tương thích, không đủ tầm hiệu lực nên đã hạn chế hiệu quả quản lý, nếu không được nâng tầm hiệu lực bằng văn bản có giá trị pháp lý cao hơn thì việc tổ chức và quản lý hoạt động mỹ thuật sẽ gặp nhiều bất cập, gây tác động không tốt trong xã hội. Nhiều hoạt động mỹ thuật gắn với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, có sự tham gia của các Bộ, ngành, quốc gia nên các quy định của Bộ VHTTDL là không phù hợp. Vì vậy, việc ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật là rất cần thiết.

Dự thảo Nghị định về hoạt động mỹ thuật gồm 6 chương 41 điều:

Chương I (8 điều): Những quy định chung.

Chương II (7 điều): Thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật và triển lãm mỹ thuật.

Chương III (4 điều): Trưng bày, mua bán, sao chép, đấu giá, giám định tác phẩm mỹ thuật.

Chương IV (13 điều): Tượng đài, tranh hoành tráng.

Chương V (7 điều): Trại sáng tác điêu khắc.

Chương VI (2 điều): Điều khoản thi hành.

Dự thảo Nghị định về hoạt động mỹ thuật đã được gửi đến các Bộ, ngành để xin ý kiến. Đã có 09 ý kiến của các Bộ và 14 ý kiến của các tỉnh, thành phố; 02 ý kiến của Hội nghề nghiệp. Bộ Tư pháp đã thẩm định, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ đã có ý kiến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Bộ, ngành, Bộ Tư pháp đều đã nhất trí cơ bản với nội dung Nghị định, một số nội dung khác đã được Bộ VHTTDL tiếp thu, sửa chữa, hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ.

T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác