Vì một nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Ðại hội lần thứ VII Hội Mỹ thuật Việt Nam (MTVN) được tổ chức đúng vào thời điểm Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 23-NQ/T.Ư về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Trong năm năm qua Hội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng hội, sáng tác, đưa mỹ thuật đến với công chúng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các hoạt động sáng tác và công bố tác phẩm được thể hiện qua các công việc cụ thể như: đi thực tế, mở trại sáng tác, tài trợ sáng tác, triển lãm mỹ thuật, trao tặng giải thưởng của Hội hằng năm, nghiên cứu lý luận phê bình mỹ thuật và hoạt động phối hợp các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Hội đã tổ chức được 57 đoàn đi thực tế với 720 lượt hội viên tham gia, đặc biệt là các chuyến đi đến với đơn vị quân đội, nhà máy, chiến khu xưa, các tỉnh vùng sâu, vùng xa giúp hội viên thâm nhập đời sống, ghi chép tài liệu, tạo cảm hứng phục vụ sáng tác; đồng thời góp phần động viên đồng bào, chiến sĩ, công nhân, nhân dân cả nước. 95 trại sáng tác được tổ chức với 1.105 lượt người tham gia, trong đó có 24 trại kết hợp tài trợ sáng tác hiệu quả. Ngoài ra, hội cũng tổ chức năm trại sáng tác phối hợp các họa sĩ nước ngoài như Tây Ban Nha, Mỹ, Lào. Nhiều tác phẩm được tài trợ có chất lượng được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2005 hoặc các triển lãm  chuyên đề về sơn dầu, sơn mài, lụa; được giải thưởng cao ở các triển lãm trung ương và địa phương. Hội tiếp tục tổ chức 45 triển lãm mỹ thuật khu vực phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức một số triển lãm lớn như Mỹ thuật Toàn quốc 2005, Tranh sơn mài 2006, Tranh lụa 2007, Tranh sơn dầu, Mỹ thuật ứng dụng 2008, Gốm nghệ thuật 2009; Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2009; phối hợp Tổng cục Chính trị và Bảo tàng Lịch sử Quân sự tổ chức Triển lãm về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm 2008 và năm 2009. Hàng trăm giải thưởng và tặng thưởng đã được trao tặng qua các triển lãm. Trong nhiệm kỳ VI, hội đã quan tâm công tác đối ngoại, tổ chức được nhiều đoàn đi thực tế sáng tác, triển lãm tại Ru-ma-ni, Trung Quốc; tổ chức các trại sáng tác với nghệ sĩ nước ngoài tại Việt Nam. Một số hội thảo lớn đề cập những vấn đề mỹ thuật thời kỳ đổi mới đã được tổ chức. Trong nhiệm kỳ vừa qua,  Hội Mỹ thuật Việt Nam đã kết nạp 161 hội viên mới ở các chuyên ngành, trong đó có khoảng 60% là hội viên trẻ dưới 35 tuổi.

Có thể nói, trong năm năm hoạt động của nhiệm kỳ, đội ngũ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển về số lượng tác giả và tác phẩm. Xu hướng chuyên nghiệp hóa đang ngày càng rõ trong các nghệ sĩ tạo hình. Phần lớn các triển lãm mỹ thuật đều do các cá nhân tự lo kinh phí, thể hiện xu thế xã hội hóa mỹ thuật. Nhiều người đã đi sâu sáng tác trên một chất liệu chủ yếu mà mình ưa thích, vào một nội dung mà mình muốn khám phá. Các xu hướng nghệ thuật cũng phát triển, hình thức nghệ thuật nhiều vẻ, nhiều sắc thái. Các nghệ sĩ trẻ đang độ sung sức, tiếp thu khai thác và nỗ lực để thể nghiệm các trào lưu nghệ thuật thế giới và thành tựu của các thế hệ đi trước. Tuy nhiên, xu hướng hiện thực vẫn khá phổ biến, một số tác giả chưa thoát khỏi lối mòn, dễ dãi, mang tính minh họa. Tình trạng vi phạm bản quyền tác giả ngày càng trở nên phức tạp và đang trở thành vấn đề nhức nhối.

Nhiệm kỳ VII của Hội MTVN có nhiều  sự kiện lớn của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Ðây cũng là thời kỳ triển khai Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Hội MTVN cần phải có những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi hoạt động, góp phần xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ðể hoạt động chuyên môn có hiệu quả, hội chú trọng tiếp tục thực hiện các hoạt động như đi thực tế, trại sáng tác; sử dụng tốt nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho đầu tư tài trợ sáng tác hằng năm, tập trung sâu cho các tác giả có năng lực để tạo điều kiện cho các tác giả sáng tác những tác phẩm lớn cả về nội dung tư tưởng và kích thước tác phẩm, phấn đấu có nhiều tác phẩm chất lượng cao; quan tâm các chuyên ngành hội họa, đồ họa, điêu khắc với những đặc trưng riêng; phát huy năng lực sáng tạo, khuyến khích tìm tòi đổi mới từ phong cách nghệ thuật, sử dụng chất liệu, dấu ấn cá nhân của các nghệ sĩ trên các tác phẩm và các thể loại như sắp đặt, trình diễn, vi-đê-ô... Art... để có nhiều tác phẩm mang tính thời đại, đa dạng, đa phong cách, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công chúng yêu nghệ thuật. Việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, phê bình mỹ thuật; tổ chức các triển lãm  mỹ thuật; thực hiện và phát huy hiệu quả giải thưởng của hội hằng năm; tiếp tục xã hội hóa các hoạt động mỹ thuật... cũng là những việc làm hết sức quan trọng và cấp thiết. Cần nêu cao trách nhiệm công dân, vai trò chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - nghệ thuật, phấn đấu để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tính  nhân văn, cổ vũ, giáo dục con người và xã hội, tạo nguồn giải trí lành mạnh; thẳng thắn chỉ ra những yếu kém bất cập, những khuynh hướng lệch lạc; phê phán không  khoan nhượng những tiêu cực đang cản trở sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam.

Hơn nửa thế kỷ hoạt động, qua sáu nhiệm kỳ, Hội MTVN đã được Ðảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong dịp kỷ niệm 50 năm Thành lập Hội MTVN, Hội vinh dự được đón nhận Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất của Ðảng và Nhà nước trao tặng. Nhiệm kỳ VII, hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong 52 năm xây dựng và trưởng thành cũng như trong 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ VI để có những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp sáng tác và xây dựng Hội.


Họa sĩ TRẦN KHÁNH CHƯƠNG - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VI (Nguồn ND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác