Bác Hồ với các nghệ sĩ sân khấu

(Cinet) - Từ hiểu, từ yêu, từ tình cảm chân thành nhất, Người đã mang đến cho những người “nghệ sĩ” trên mặt trận văn hóa nghệ thuật những chỉ bảo tận...