Văn học nghệ thuật là nền tảng tinh thần của xã hội

Văn học nghệ thuật là nền tảng tinh thần của xã hội

Ðó là khẳng định của đồng chí Trần Ðức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Biểu diễn nghệ thuật tại Pháp

Đoàn nghệ thuật Việt Nam gồm 12 nghệ sĩ, diễn viên vừa lên đường sang biểu diễn tại Cộng hòa Pháp theo lời mời của Đại sứ quán Việt Nam...

Hoạt động biểu diễn

Chương trình thể nghiệm “Các trò diễn dân gian và trích đoạn tuồng” vừa được Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa dàn dựng để phục vụ khách du...