Tuần lễ văn hóa Xiếc Việt nam

Tuần Văn hóa xiếc Việt Nam bắt đầu từ 27/8. "Tuần Văn hóa xiếc Việt Nam - Những ngày hội trẻ thơ, giới thiệu thiết bị giáo dục và đồ chơi...