Bộ VHTTDL: Giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định quy định về nghệ thuật biểu diễn

(Cinet)- Ngày 19/6, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1992/BVHTTDL-NTBD gửi Thủ tướng Chính phủ giải trình tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Bộ VHTTDL: Giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định quy định về nghệ thuật biểu diễn - ảnh 1

Theo đó, sau khi nghiên cứu các Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ, Bộ VHTTDL xin báo cáo như sau:  25/27 thành viên Chính phủ có ý kiến trả lời bằng văn bản, trong đó tất cả 25 ý kiến đều nhất trí thông qua đối với toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định.

Về nội dung còn ý kiến khác nhau:

- 17/25 ý kiến thành viên Chính phủ đồng ý với Phương án 1 do Bộ VHTTDL trình (tỷ lệ 68%);

- 01/25 ý kiến không lựa chọn phương án nào trong hai phương án nêu tại Phiếu lấy ý kiến (tỷ lệ 4%);

- 07/25 ý kiến thành viên Chính phủ đồng ý với Phương án 2 (tỷ lệ 28%).

Về ý kiến góp ý thêm, Bộ VHTTDL xin báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị định nghệ thuật biểu diễn như sau:

Ý kiến của đồng chí Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Đề nghị sửa cụm từ "cá nhân", tại khoản 2 Điều 8 thành "tổ chức, cá nhân" cho thống nhất với các điều khoản khác.

Bộ VHTTDL xin tiếp thu và báo cáo, giải trình như sau: Điều 8 quy định về nội dung "Đối tượng biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang", được chia thành hai khoản. Khoản 1 quy định đối tượng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, gồm các tổ chức có tư cách pháp nhân. Khoản 2 quy định cho đối tượng biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang là các cá nhân (nghệ sĩ, người biểu diễn nghệ thuật).

Nếu thêm cụm từ "tổ chức" vào nội dung Khoản 2 sẽ dẫn đến không phân biệt được đối tượng tổ chức biểu diễn (là các tổ chức có tư cách pháp nhân) và người biểu diễn. Vì vậy Bộ VHTTDL xin giữ nguyên như nội dung dự thảo Nghị định đã trình.

Ý kiến của đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ:

- Đề nghị giải thích thêm một số khái niệm trong dự thảo Nghị định như "Chủ địa điểm tổ chức biểu diễn..." và "nguời tổ chức biểu diễn...".

Về nội dung này, Bộ VHTTDL xin tiếp thu và sẽ giải thích cụ thể hơn một số khái niệm trong Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định. Vì những khái niệm này có thể phù hợp tại thời điểm này nhưng không phù hợp ở thời điểm khác, trong khi Nghị định là văn bản có tính pháp quy lâu dài, việc bổ sung vào Nghị định trong trường hợp cần sửa đổi sẽ phức tạp, mất nhiều thời gian hơn việc quy định tại Thông tư hướng dẫn của Bộ VHTTDL.

- Đề nghị bỏ điểm e khoản 1 Điều 7 quy định về trách nhiệm: "Phải đề nghị cấp giấy phép theo quy định" của chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, nguời mẫu vì nội dung này đã được quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 của dự thảo Nghị định.

Về nội dung này, Bộ VHTTDL xin được giải trình như sau: đối tượng chủ địa điểm khi tổ chức biểu diễn nhằm mục đích phục vụ nội bộ hoặc biểu diễn tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát không bán vé, thu tiền xem biểu diễn, không phải đề nghị cấp giấy phép.

Tuy nhiên khi tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có sự tham gia của cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải thực hiện xin giấy phép theo quy định. Việc quy định nội dung này tại điểm e khoản 1 Điều 7 nhằm tăng cường trách nhiệm của chủ địa điểm khi thực hiện chương trình biểu diễn có yếu tố nước ngoài.

Vì vậy Bộ VHTTDL xin giữ nguyên như nội dung dự thảo Nghị định đã trình.

- Đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 1, Điều 12 về việc không phải xin phép trong trường hợp tổ chức biểu diễn nhằm mục đích phục vụ nội bộ hoặc biểu diễn tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát không bán vé, thu tiền xem biểu diễn. Trên thực tế, có nhiều cơ sở, nhà hàng đã lợi dụng quy định này để đưa giá vé vào giá dịch vụ. Vì vậy, dự thảo cần cân nhắc về phương án quản lý đối với các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong các khách sạn, nhà hàng nhằm mục đích kinh doanh.

Về nội dung này, Bộ VHTTDL xin được giải trình như sau: Hiện nay trên địa bàn cả nước có hàng nghìn cơ sở cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát, quán cà phê... Việc các đơn vị trên tổ chức biểu diễn nghệ thuật nhằm thu hút khách đến với cơ sở kinh doanh của mình khá phổ biến. Hoạt động này cũng đã được điều chỉnh với nội dung tương tự tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Đối với dự thảo Nghị định nghệ thuật biểu diễn cũng đã có phương án quản lý đối tượng trên như: tại điểm a khoản 2 Điều 7 đã quy định rõ trách nhiệm của người tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang là phải báo cáo nội dung chương trình biểu diễn đến Sở VHTTDL nơi tổ chức biểu diễn trong thời hạn ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức biểu diễn để quản lý chặt nội dung, chương trình tiết mục biểu diễn.

Ý kiến của đồng chí Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an: Đề nghị bổ sung quy định trong hồ sơ xin cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và cấp phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu phải có văn bản đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm cũng như phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Về nội dung này, Bộ VHTTDL xin được giải trình như sau: Trong quá trình soạn thảo, Bộ VHTTDL đã thực hiện xin ý kiến của nhiều cơ quan, ban ngành và các tổ chức, cá nhân về nội dung của dự thảo Nghị định. Riêng nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng và đưa hai nội dung vào dự thảo Nghị định như sau:

+ Khoản 5, Điều 6 Những quy định cấm "Vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan".

+ Hồ sơ đề nghị cấp phép phải cam kết thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan (trong các mẫu đơn kèm theo dự thảo Nghị định).

Việc quy định hai nội dung trên vào dự thảo Nghị định xuất phát từ những căn cứ sau:

+ Bản chất của quan hệ quyền tác giả, quyền liên quan là quan hệ dân sự và đã được quy định cụ thể tại Bộ Luật Dân sự và Luật Sở hữu Trí tuệ vì vậy mọi quan hệ phát sinh đều phải được xem xét trên cơ sở của pháp luật về dân sự. Trong hệ thống pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan đã có Luật Sở hữu Trí tuệ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính. Như vậy, mọi tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hoặc bị khởi kiện theo thẩm quyền.

+ Dự thảo Nghị định nghệ thuật biểu diễn là văn bản quy phạm được ban hành nhằm quản lý về nội dung, chất lượng của chương trình nghệ thuật có phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc hay không và khi cấp phép cũng là hoạt động phê duyệt nội dung chương trình đó được phép biểu diễn trước công chúng.

+ Hiện nay Chính phủ đang thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính, việc bổ sung một thủ tục vào bộ hồ sơ xin đề nghị cấp giấy phép sẽ không phù hợp với Nghị định số 01/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/12/2012 Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.

Về nội dung này, đa số (17/25) ý kiến thành viên Chính phủ đồng thuận với nội dung dự thảo Nghị định, vì vậy Bộ VHTTDL xin được giữ nguyên như nội dung dự thảo Nghị định.

Ý kiến của đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế:

- Đề nghị bỏ phần đối tượng áp dụng tại tên Điều và khoản 2 Điều 1 của dự thảo Nghị định vì theo thông lệ hiện nay các văn bản đã quy định hành vi cấm, hành vi không được làm, hành vi phải làm nên các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải có trách nhiệm thực hiện. Đồng thời sửa tên Điều 1 thành "Điều 1: Phạm vi điều chỉnh".

Về nội dung này, Bộ VHTTDL xin giải trình như sau: Mỗi văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi và đối tượng điều chỉnh riêng. Hơn nữa đối với lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, đây là lần đầu tiên có một văn bản Nghị định điều chỉnh riêng cho lĩnh vực này vì vậy rất cần có quy định về phạm vi và đối tượng điều chỉnh để không bị nhầm lẫn sang các lĩnh vực khác như Điện ảnh, Mỹ thuật, Văn hóa cơ sở... Hơn nữa, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu là hoạt động có điều kiện, do đó việc quy định đối tượng áp dụng là hết sức cần thiết.

Vì vậy Bộ VHTTDL đề nghị giữ nguyên nôi dung dự thảo Nghị định.

- Đề nghị không quy định nội dung "chính sách của nhà nước" vào dự thảo văn bản Nghị định vì đây là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý thấp hơn luật. Mặt khác chính sách của nhà nước là một trong những công cụ quản lý nhà nước nên sẽ được thể hiện ở các văn bản quản lý khác.

Về nội dung này, Bộ VHTTDL xin giải trình như sau: Nghị định là văn bản quy phạm cao nhất của ngành nghệ thuật biểu diễn do Chính phủ ban hành, vì vậy việc có một điều quy định về chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn nhằm thể chế các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Chính phủ về văn hóa nghệ thuật vào văn bản pháp quy để triển khai thực hiện. Căn cứ vào các chính sách này và các chính sách về tài chính cụ thể Bộ VHTTDL có cơ sở triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện đầu tư, hỗ trợ cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là cho việc sưu tầm, nghiên cứu, giữ gìn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa nghệ thuật thế giới; thực hiện chủ trương xã hội hóa của nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật.

Vì vậy Bộ VHTTDL xin đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định đã trình.

- Đề nghị không quy định nội dung "quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật" và "cơ quan quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật” vào dự thảo văn bản Nghị định để tránh trùng lặp về nội dung quy định tại Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007.

Về nội dung này, Bộ VHTTDL xin giải trình như sau: Điều 4 và Điều 5 của Nghị định, quy định về "quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật" và "cơ quan quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật" chung cho cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương. Hiện nay nội dung của Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 chỉ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL (không quy định cho các cơ quan quản lý địa phương). Hơn nữa việc quy định hai nội dung trên nhằm xác định quyền hạn cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý khi thực hiện nhiệm vụ quản lý về nghệ thuật biểu diễn. Việc quy định "nội dung quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật" và "cơ quan quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật" còn tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nhận biết được cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước để liên hệ làm việc, đồng thời tham gia giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý được quy định tại Nghị định này.

Hai nội dung quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Nghị định cũng phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng của văn bản quy phạm pháp luật.

Vì vậy Bộ VHTTDL xin đề nghị giữ nguyên nội dung dự thảo Nghị định.

Bộ VHTTDL kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác