Đón đoàn nghệ thuật Ấn Độ sang biểu diễn tại Việt Nam

(Cinet) – Quyết định số 3348/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL về việc giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật đón và tổ chức cho đoàn nghệ thuật Ấn Độ sang biểu diễn tại Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Quyết định trên được căn cứ vào Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ VHTTDL ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đón và tổ chức cho đoàn nghệ thuật Bollywood, Ấn Độ gồm 12 người sang biểu diễn tại Hà Nội và Hải Phòng từ ngày 28/10 đến 01/11/2011.

Cụ thể: Biểu diễn tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (ngày 29/10); Nhà hát Công Nhân Hà Nội (ngày 30/10); Nhà hát Tháng Tám Tp.Hải Phòng (ngày 31/10).

Về kinh phí: Phía Ấn Độ chịu chi phí đi lại hành trình quốc tế, chi phí cho đoàn tại Hà Nội từ ngày 28-30/10/2011.

Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật đài thọ đi lại nội địa, chi phí cho đoàn từ ngày 31-01/11/2011 và các chi phí khác.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.H  

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác