Hội Âm nhạc TP.HCM: Tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015

(Cinet) - Trong 2 ngày 24 và 25/6, Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010 – 2015) với sự tham dự của trên 300 hội viên.

Ban chấp hành Hội Âm nhạc TP.HCM nhiệm kỳ VI. (Ảnh: TTO)Ban chấp hành Hội Âm nhạc TP.HCM nhiệm kỳ VI. (Ảnh: TTO)

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ V (2005 – 2010) và phương hướng hoạt động của Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VI (2010 – 2015). Trong đó nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay ba lĩnh vực hoạt động được quan tâm nhiều nhất đó là hoạt động sáng tác, lý luận phê bình và hoạt động biểu diễn, Hội đang từng bước phát huy những thế mạnh đã tạo dựng được trong thời gian qua cũng như tìm cách khắc phục nhựng thiếu sót, cũng như vướng mắc để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của từng hội viên ngày một cao hơn. Trong giai đoạn từ năm 2005 – 2010, cùng với kinh phí hỗ trợ đầu tư sáng tạo của Thành phố và Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cùng với kinh phí hoạt động thường xuyên của Hội, các nhạc sĩ đã cho ra đời 168 tác phẩm thanh nhạc và 30 tác phẩm khí nhạc. Bên cạnh đó, lĩnh vực phê bình lý luận và các hoạt động biểu diễn cũng nỗ lực để có nhiều công trình, nhiều đêm diễn, chương trình hơn nữa để mang tới khán giả thật nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao. Hội cũng đã phối hợp với một số đài truyền hình HTV, BPTV,…để thực hiện một số chương trình giới thiệu tác phẩm mới để mang đến cho công chúng những món ăn tinh thần có giá trị… Bên cạnh những kết quả đã được, đời sống âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đó là sự xâm nhập hàng ngày, hàng giờ của các phương tiện hiện đại truyền bá âm nhạc đang tác động trực tiếp đến nếp nghĩ, lối sống của con người trong từng gia đình, cộng đồng. Sự phát triển thiếu hài hoà, mất cân đối trong các loại hình âm nhạc đã dẫn tới tình hình âm nhạc những năm qua của TP.HCM có những biểu hiện lượng nhiều, chất ít, có lúc như muốn chững lại, nguy cơ mất đi tính chuyên nghiệp. Bên cạnh những tác phẩm âm nhạc có giá trị tư tưởng nghệ thuật tốt cũng đã “xuất hiện xu hướng hạ thấp chức năng giáo dục, xa rời các chức năng cao quý của văn học, nghệ thuật Cách mạng”… 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, trong nhiệm kỳ mới 2010 – 2015 này, Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra phương hướng chung đó là: Nâng cao năng lực hoạt động của Hội, phát huy trí tuệ, tài năng của toàn thể hội viên, phấn đấu sáng tạo, nhiều sản phẩm, công trình có giá trị, góp phần xây dựng nền âm nhạc tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc. Để thực hiện phương hướng trên đây, Hội Âm Nhạc sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Tập trung đầu tư cho sáng tác cả thanh nhạc và khí nhạc, chú trọng tính đa dạng về đề tài, nội dung, hình thức, thể loại, khuyến khích các phương pháp sáng tạo, tìm tòi, thể nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm, sản phẩm âm nhạc.

Tiếp tục tạo điều kiện cho các nhạc sĩ, nhất là các nhạc sĩ trẻ bám sát thực tiễn cuộc sống, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng như những nét đặc trưng của vùng Nam bộ, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá âm nhạc của nhân loại.

Cũng cố, kiện toàn tổ chức, tạo điều kiện để các Chi hội hoạt động, nhất là hỗ trợ cho hai Chi hội biểu diễn tập hợp, phát huy khả năng của các nghệ sĩ lĩnh vực thanh nhạc và khí nhạc nhằm góp phần trong việc công bố, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm âm nhạc có giá trị, định hướng thẩm mỹ cho công chúng. Kiên quyết chống các biểu hiện lệch lạc cực đoan chiều theo thị hiếu thấp kém của một bộ phận công chúng, hạ thấp chức năng giáo dục, chỉ nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí.

Trên nền tảng mỹ học mác-xít, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới, nghiên cứu phát triển lý luận âm nhạc trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc thành quả lý luận âm nhạc của ông cha ta và của thế giới, vận dụng sáng tạo, làm phong phú lý luận âm nhạc Việt Nam hiện đại. Kiên quyết khắc phục những yếu kém của hoạt động phê bình âm nhạc, nâng cao tính khoa học, tính thuyết phục, góp phần định hướng, điều chỉnh sáng tác và cảm thụ âm nhạc của đông đảo công chúng.

Cần nghiên cứu xây dựng các chương trình, đề án, chủ động đề nghị lên cấp trên tạo mọi điều kiện để Hội có thể hỗ trợ “đầu ra” cho tác phẩm của hội viên đến được công chúng rộng rãi.

Có Kế hoạch phát triển đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện, hài hoà nền âm nhạc Thành phố trong thời kỳ mới. Cùng với các Ban, Ngành hữu quan có chương trình đào tạo, bồi dưỡng các nhạc sĩ, nghệ sĩ trẻ, các năng khiếu, tài năng âm nhạc ở trong nước và ở nước ngoài. Đồng thời tiếp tục kiến nghị có chế độ ưu đãi thích đáng đối với các nhạc sĩ, nghệ sĩ lớn tuổi có nhiều công lao đóng góp, ngoài ra có chính sách bồi dưỡng, trọng dụng, thu hút nhân tài phục vụ cho sự phát triển âm nhạc của Thành phố.

Chủ động phối hợp cùng với các ban ngành hữu quan tổ chức các chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức thẩm mỹ về âm nhạc, góp phần xây dựng môi trường âm nhạc lành mạnh, tiến bộ. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm âm nhạc có giá trị với nhiều hình thức và thể loại khác nhau đến với công chúng, nhất là công chúng trẻ. Đồng thời tạo dư luận mạnh mẽ lên án, phê phán và đẩy lùi các loại sản phẩm âm nhạc xấu, độc hại, đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Âm nhạc TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 15 thành viên, trong đó có 5 người được bầu vào Ban Thường vụ gồm: Nhạc sĩ Trần Long Ẩn (Chủ tịch); các nhạc sĩ: Nguyễn Văn Hiên, Nguyễn Ngọc Thiện, Trần Vương Thạch (Phó chủ tịch); nhạc sĩ Tôn Thất Lập (ủy viên thường vụ). 10 ủy viên Ban chấp hành gồm: các nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Phạm Đăng Khương, Lê Quốc Thắng, Đinh Trung Cẩn, Khánh Vinh, Lê Văn Lộc, thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm, nhạc trưởng Hoàng Điệp, ca sĩ Quỳnh Liên và nghệ sĩ Hải Phượng.

Đại hội Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI đã thành công tốt đẹp. Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng, trong giai đoạn mới, âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt được những thành tựu mới, góp phần vào việc xây dựng và phát triển bền vững nền âm nhạc dân tộc, hiện đại ở Thành phố mang tên Bác.

 

TH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác