Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa: Cần nhìn nhận chính xác

Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa: Cần nhìn nhận chính xác - ảnh 1
Công trình Nhà hát Lớn Hà Nội là niềm tự hào của người dân Thủ đô.
(Cinet)- Hoàn thiện hệ thống các công trình văn hoá nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển toàn diện con người Việt Nam...
Gần đây, dư luận đang xôn xao với loạt bài viết “10.000 tỷ đồng xây nhà hát” đăng tải trên một số báo như: Đất Việt, Lao động, Người lao động... Công bằng mà nói, những luận điểm mà các tác giả đưa ra không hẳn không có lý, nhất là trong bối cảnh kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.
Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận khách quan rằng, việc cơ quan quản lý nhà nước thực tiến hành công tác quy hoạch những vấn đề mang tính chiến lược là cần thiết. Đơn cử trong trường hợp này, việc Bộ VHTTDL tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào “Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, trong đó có đề cập nhóm giải pháp về kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật là đúng theo quy trình.
Ở đây đã có sự nhầm lẫn nhất định khi tác giả các bài báo nói trên khẳng định việc “chi 10.000 tỉ đồng xây nhà hát”. Điều này là hoàn toàn không chính xác! Trong bản dự thảo Quy hoạch nêu trên có đề cập tổng nhu cầu vốn cho việc xây mới và nâng cấp nhà hát là 6.883 tỉ đồng, còn con số hơn 10.000 tỉ đồng kia được đề cập tới là trong Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hoá (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012 - 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013, đầu tư cho cả 3 lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, Điện ảnh; Triển lãm trong giai đoạn 2012-2020.
Bên cạnh đó, trong điều kiện quỹ đất đang ngày càng bị thu hẹp nhằm phục vụ cho các nhu cầu của con người, nếu chúng ta không nhanh chóng thực hiện quy hoạch, rất có thể một thời điểm nào đó trong tương lai sẽ không còn quỹ đất hợp lý tại các vị trí thuận lợi để đầu tư xây dựng các công trình văn hoá.
Văn hoá được coi là sức mạnh mềm! Làm văn hoá, không chỉ là cho hôm nay mà còn để trao truyền cho muôn đời sau. Trong Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) vừa kết thúc cách đây không lâu, Trung ương đã nêu rõ: Phải tiếp tục kế thừa, bổ sung và phát triển những quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII; đồng thời nhấn mạnh tư tưởng: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững đất nước; văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội… Điều này là hết sức quan trọng! Bởi soi vào lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, điều làm nên sức mạnh để chiến thắng kẻ thù xâm lược, chính là văn hoá!
Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa: Cần nhìn nhận chính xác - ảnh 2
Thứ trưởng Vương Duy Biên
Xung quanh những thông tin về Đề án “Quy hoạch và Kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012-2020” đang được dư luận hết sức quan tâm, Cinet đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL về vấn đề này.
PV: Liên quan đến việc nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa, trong đó có gần bảy nghìn tỉ đồng để xây mới, nâng cấp 71 nhà hát, được nêu trong Quy hoạch và Kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012-2020 và được dẫn nguồn trong dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, dư luận chưa hiểu rõ về Đề án này và cho là lãng phí, ông lí giải ra sao?
TT Vương Duy Biên: Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới” và Thông báo số 219-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ đã chủ động phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan xây dựng 05 đề án theo sự phân công của Ban Chỉ đạo. Đến nay, các đề án này đã hoàn thành và được thể chế hóa bằng các văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Đề án “Quy hoạch và Kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012-2020” ban hành theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013.
Trong quá trình xây dựng Đề án, Bộ đã có công văn gửi các địa phương đánh giá về thực trạng và xây dựng kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hoá từ năm 2010-2020 trên địa bàn do Tỉnh, Thành phố quản lý; Bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo, mời các đại diện Bộ, các cơ quan liên quan, các địa phương để lấy ý kiến trực tiếp; có văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và đã được đánh giá cao. Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo ý kiến của Ban Chỉ đạo nhất trí với nội dung Đề án và yêu cầu Bộ hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án.
Đề án đã khái toán tổng mức đầu tư nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa và cải tạo, đầu tư, hiện đại hoá trang thiết bị kỹ thuật cho các công trình bị xuống cấp, hư hỏng giai đoạn 2012-2020 dự kiến là 10.800 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 6.500 tỷ đồng (chiếm 60,1%), các nguồn huy động khác 4.321 tỷ đồng (chiếm 39,9%). Phân kỳ đầu tư giai đoạn 2012-2015 là 3.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 1.780 tỷ đồng (chiếm 59,3%), các nguồn huy động khác 1.220 tỷ đồng (chiếm 40,7%); giai đoạn 2016-2020 tổng số vốn đầu tư dự kiến là 7.800 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 4.725 tỷ đồng (chiếm 60,6%), các nguồn huy động khác 3.075 tỷ đồng (chiếm 39,4%).
Như vậy, theo Quyết định số 88, 10.800 tỷ đồng là dự kiến để nâng cấp, xây dựng các công trình văn hóa gồm 03 hạng mục: nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm VHNT giai đoạn 2012-2020 và để cải tạo, đầu tư, hiện đại hoá trang thiết bị kỹ thuật cho các công trình bị xuống cấp, hư hỏng. Việc thực hiện Đề án này sẽ tùy thuộc khả năng của nền kinh tế, sự đóng góp các nguồn vốn của xã hội và sử dụng hiệu quả các công trình hiện có cũng như các công trình sẽ được đầu tư theo quy hoạch và nhu cầu bức thiết về hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
PV: Có nghĩa là thông tin “10.000 tỷ đồng xây nhà hát” là sai sự thật, sẽ không có chuyện chi ngần ấy số tiền để xây dựng các nhà hát số ghế ngồi lớn tại các thành phố lớn, xây nhà hát khác ở một số địa phương?
TT Vương Duy Biên: Chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn, Chính phủ sẽ xem xét. Còn việc thực hiện Đề án trên và việc xây dựng Quy hoạch tổng thể nghệ thuật biểu diễn vẫn phải làm, vì đó là nền tảng thiết chế, nhận thức chung của toàn xã hội dành cho phát triển văn hóa. Hơn nữa, quy hoạch này là bắt buộc, để các địa phương dành quỹ đất cho văn hóa, quan tâm hơn đến văn hóa.
Nguyên Hà
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác