Quyết định số 1988/QĐ-BVHTTDL ngày 27/5: Tổ chức chương trình biểu diễn của nhóm SINAWI Hàn Quốc

(Cinet) - Quyết định số 1988/QĐ-BVHTTDL ngày 27/5: Tổ chức chương trình biểu diễn của nhóm SINAWI Hàn Quốc

Theo đó cho phép Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ CHí Minh đón nhóm hòa tấu SINAWI gồm 05 thành viên vào Việt Nam để tổ chức chương trình biểu diễn tại Phòng Hòa nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức chương trình biểu diễn vào ngày 13 tháng 6 tháng năm 2013

Kinh phí cho chương trình biểu diễn của nhóm SINAWI Hàn Quốc do phía Hàn Quốc chịu toàn bộ chi phí.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác