Quyết định số 2857/QĐ-BVHTTDL ngày 22/8: Tổ chức cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013

(Cinet)- Quyết định số 2857/QĐ-BVHTTDL ngày 22/8 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013.

Hình chỉ mang tính chất minh hoạ.Hình chỉ mang tính chất minh hoạ.

Theo đó, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013 vào trung tuần tháng 10 năm 2013 tại thành phố Hải Phòng.

Cũng theo Quyết định, kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác