Tổ chức chương trình biểu diễn giới thiệu nghệ sỹ Andrea Centazzo (Italia)

(Cinet) – Quyết định số 2501/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức chương trình biểu diễn giới thiệu nghệ sỹ Andrea Centazzo (Italia).

Nghệ sỹ Andrea Centazzo.Nghệ sỹ Andrea Centazzo.

Quyết định trên được căn cứ vào Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ VHTTDL, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp Đại sứ quán Italia tại Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn giới thiệu nghệ sỹ Andrea Centazzo (Italia) vào ngày 13/9/2011 tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 15/9/2011 tại Nhà hát Công nhân Hà Nội.

Về kinh phí: Đại sứ quán Italia tại Hà Nội chịu trách nhiệm mọi chi phí tổ chức; phía Việt Nam chi phí tiền thù lao làm việc ngoài giờ phục vụ biểu diễn cho cán bộ Việt Nam.

T.H  

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác