Tổ chức Liên hoan ca múa nhạc ba nước Đông Dương

(Cinet) – Mới đây, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1273/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan ca múa nhạc ba nước Đông Dương.

Tổ chức Liên hoan ca múa nhạc ba nước Đông Dương - ảnh 1

Quyết định được căn cứ vào Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; căn cứ kế hoạch công tác năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ VHTTDL phê duyệt; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì và phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị, Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức “Liên hoan Ca Múa Nhạc ba nước Đông Dương” vào tháng 7 năm 2011 tại tỉnh Quảng Trị.

Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã  được Bộ VHTTDL phê duyệt.

Nguyên Hà    

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác