Tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội – 2012

(Cinet) – Văn bản số 3361/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL về việc tổ chức “Liên hoan XIếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội – 2012”.

Tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội – 2012 - ảnh 1

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở VHTTDL Hà Nội và Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức “Liên hoan XIếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội – 2012” vào tháng 11/2012 tại Hà Nội.

Về chi phí tổ chức liên hoan được trích từ ngân sách sự nghiệp năm 2012 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ VHTTDL phê duyệt.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác