Tổng kết dự án " Sân khấu học đường" giai đoạn 2007-2010

(Cinet) – Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh vừa ký ban hành Quyết định 2185/QĐ- BVHTTDL ngày 14/7 về việc tổ chức tổng kết dự án “Sân khấu học đường” giai đoạn 2007-2010.

Tổng kết dự án

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì và phối hợp với Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức tổng kết dự án "Sân khấu học đường" giai đoạn 2007-20/0 vào đầu tháng 8 năm 2011 tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm mọi chi phí tổ chức, xây dựng chương trình, luyện tập biểu diễn, chi ăn, ở, đi lại, quà lưu niệm... cho các đoàn tham gia biểu diễn tại lễ tổng kết. Kinh phí chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Được biết, Dự án “Sân khấu học đường” do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Văn hóa dân tộc tổ chức nhằm giáo dục về đạo đức, lối sống, truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho học sinh trung học cơ sở (THCS), thông qua các hình tượng nghệ thuật sân khấu.

Dự án giúp học sinh cảm thụ về giá trị sân khấu truyền thống, tác dụng của nghệ thuật sân khấu đối với đời sống xã hội; bồi đắp cho thế hệ trẻ ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị của nghệ thuật sân khấu dân tộc.

 

HP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác