Văn bản số 2980/BVHTTDL-DSVH ngày 15/8: Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng di tích Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nghệ nhân Cao Văn Lầu.

(Cinet) - Văn bản số 2980/BVHTTDL-DSVH ngày 15/8 về việc lập Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng di tích Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nghệ nhân Cao Văn Lầu.

Khu tưởng niệm Nghệ nhân Cao Văn Lầu.Khu tưởng niệm Nghệ nhân Cao Văn Lầu.

Trả lời Công văn số 3045/UBND-VX ngày 06/8 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị lập Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng di tích Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nghệ nhân Cao Văn Lầu. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Về chủ trương, Bộ VHTTDL đã có công văn số 2328/BVHTTDL-KHTC gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Bạc Liêu. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai lập Dự án theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định về thẩn quyền, trình tự, thủ tục lập và phê duyệt quy hoạch dự án.

Khu vực này gắn với cuộc đời của Nghệ nhân Cao Văn Lầu vì vậy việc tu bổ, tôn tạo khu vực này phải gắn với di tích gốc. Nội dung của dự án theo Công văn số 3045/UBND-VX ngày 06/8 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề xuất công trình mới, do đó cần được cân nhắc để phù hợp với phạm vi quy hoạch di tích và tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác